Değişen kentlerin oyuncu sakinleri

Sokaklar politika sahaları, sanat mekânları, ulaşım yolları, eğlence hattı, kazanç kapısı olduğu kadar yalnızlık alanları da olabilir. Her şey kentle

Yüce Yöney Yüce Yöney