Ana sayfa Görüş Bayrak Şahadetnamesi 2

Bayrak Şahadetnamesi 2

0

Ocak sayımızda Bayrak Şahadetnamesi’nin hangi hallerde nasıl tanzim olunacağı ve Türk hukukunda yer alan düzenlemeleri özetleyen kısa bir yazı yazmıştım. Bu ay da, Bayrak Şahadetnamesi üzerine ipotek şerhi konulması maddesiyle şahadetnamenin düzenlenebilmesi için gereken belge ve harçları açıklayacağım.

Bayrak Şahadetnamesi üzerine ipotek şerhi konulması:
Yurtdışında teslim alınıp Bayrak Şahadetnamesi yoluyla Türk bayrağı çeken gemilerle ilgili bankaların en çok sorduğu soru, ipoteğin nasıl tescil edileceği hususudur. İpotek tesisi için, geminin maliki ile ipotek alanın, noterce veya mahalli kanunlar gereğince ilgili merciler tarafından tasdik edilmiş yazılı haldeki ipotek sözleşmesini ibraz etmeleri gerekir. Eger ipotek sözleşmesi yurtdışında düzenlenecekse tercüme, noter tasdiki ve/veya konsolosluk tasdiki ya da apostil işlemlerini doğru yapmaya özen göstermek gerekir.
İpotek, Bayrak Şahadet-namesi’nin arka yüzüne konsoloslukça şerhedilir ve bu şerh tescil hükmündedir. Geminin ilgili sicile tescilinde ipotek resen sicile geçirilir. Bu durumda ipotek tescil tarihi değişmeyecek ve  ipotek, konsolosluk tarafından şerh ve tescil edildiği tarihle sicile transfer edilecektir.

Bayrak Şahadetnamesi düzenlenebilmesi için gerekli belgeler ve harçlar:
Bayrak Şahadetnamesi düzenlenmesi amacıyla yabancı ülkelerdeki Türk konsolosluklarının istedikleri belgeler uygulamada değişiklik göstermekle birlikte, genellikle talep edilen belgeler şunlardır: Şirketin bayrak şahadetnamesi talep dilekçesi, noter tasdikli şirket anasözleşmesi, noter tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, Deniz Ticaret Odası faaliyet belgesi, isim tahsis belgesi, yönetim kurulu kararı, satış senedinin aslı (bill of sale), teslim tesellüm protokülünün örneği (protocol of delivery and acceptance), ticari fatura (commercial invoice), satış mukavelesinin aslı (MOA), ölçü belgesinin örneği (tonnage certificate), PTT çağrı işaretinin örneği (call sign), terkin belgesinin örneği (deletion certificate), klas belgesinin örneği (class certificate), yeni gemiler için inşa kontratı (shipbuilding contract) geminin yurtdışında bulunduğu yeri gösteren belge (agent declaration) ve şirket yetki belgesi (vekâletname).
Uygulamada konsolosluk harç birim bedeli konusunda bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Harç birim bedeli olarak, Avrupa ülkelerinde net ton başına 1 avro alınmaktayken, Londra’da 1 pound alınmaktadır. Gemisi TUGS’a kaydedilecek armatörlerin sıklıkla yaptığı bir hata, konsolosluk harcından da muaf olduklarını düşünmeleridir. Ayrıca TUGS’a kaydedilecek gemilerin tescil harcı Türkiye’de ödenirken, Gemi Sicili’nden üst yazı ve ekinde şahadetname örnekleri alınarak, harç makbuzuyla  birlikte ilgili konsolosluğa ibraz edilecektir.
Bizim tavsiyemiz, bu yazının hukuki bir görüş olmadığı dikkate alınarak, yurtdışında Bayrak Şahadetnamesi’yle bayrak çekecek armatörlerin, avukatlarıyla konuyu görüşmesi ve şahadetnamenin düzenleneceği konsoloslukla irtibata geçip gerekli belgelerin ve uygulamanın önceden teyit edilmesi olacaktır.