Etiket: Rusya

Terör Sarmalında Strateji: “Büyük Yer Değiştirme (The Great Replacement)”

Stratejide genel kabuldür, her ittifak karşı ittifakı yaratır. NATO ve Varşova Paktının

MDN İstanbul MDN İstanbul

Küresel ve bölgesel düzlemde HİBRİT DIŞ POLİTİKA

Dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Büyük olasılıkla tarih milenyumun bu dönemini yazarken

MDN İstanbul MDN İstanbul

Nostradamus olmaya gerek var mı?

Nostradamus bir kâhindi. Gelecek üzerine fikir yürütüyordu.İlgi de çekti. Ki hâlâ konuşuyoruz…

Deniz Mehmet Irak Deniz Mehmet Irak

Rusya’nın Akdeniz genişlemesi

1960’lar…İsmet İnönü CHP’nin siyasi çizgisini tanımlıyordu: “Ortanın Solu”. Aslında bu slogan dönemin

Deniz Mehmet Irak Deniz Mehmet Irak