Savunma denizde başlar…

Yeşim Yeliz Egeli

yesimegeli@marinedealnews.com
Yeşim Yeliz Egeli

Bu yıl en çok hangi eylemim ile geçti diye sordum kendime ve cevabım tek kelime ile “sabrederek” oldu kendime… Elbette bu eylem içindeyken şunlar da yaverleri oldular; öğrenmek yanı sıra öğrenirken düşünmek, sorgulamak ve ürün elde etmek ve çalışıp üretimi kesintisiz sürdürmek. Çalışıp üretmek insanın gelişimi için sağlıklı ancak kontrol edemediğimiz bazı ve son zamanlarda sıklıkla insan ürünü izahtan vareste kötü gelişmeler gücümü epey bir üzdü. Bazı insanlar çevreleri için gerçekten hayâl kırıklığı olabiliyor. Yazık. Tek atımlık ömrünü bir insan, niye kötülüğün emrine amade eder de aklın yolu bir iken onu kullanmaz? Bu gibilerin iyileşmesi için tevekkül etmekten başka çare olmadığı gibi iyi olanların daha çok çalışması da elzem.


Her yılgınlık ve zorluk yaşadığımda onun bilge hazinesine sarılırım. Her yorulduğumda, üzüldüğümde, neşemi çalan olaylar ve gelişmeler karşısında, güzel yürekli ve asil insan Büyük Önderim Mustafa Kemal Atatürk’ün öğütlerinde soluklanırım. Bir özlü deyişi ne yaşarsam yaşayayım çelik gibi olmamı sağlar: Dinlememek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.


Sabreden kişi hedefi olandır. Rotamız baştan belli. Bütüncül deniz ve denizcilik gücümüzün gelişiminde bir katre de olsak, yeniliklere açtığımız yelkenlerimizi rüzgârla doldurma zamanı… Kararlıyız!


12 yılı birlikte tamamladık. Amatör ruhumuzu yaşattıkça şevkimiz, olgunlaştıkça problem çözme hızımız artıyor. MarineDeal bu kararlı ve azimli yolculuğunda emeği geçen tüm deniz dostlarına yürekten teşekkür ediyorum. Biz ‘iyi’ bir ekibiz.


Önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl gündemi çoklukla, Akdeniz’in doğusu özelinde makalelerimize devamla, tüm denizlerimizde millî menfaatlerimiz için izlenecek streteji ve uygulanacak politik yöntemler ile Suriye denklemi özelinde belirledik. MarineDeal News okuyucuları, jeopolitik ve bağlısı jeostratejik açıdan dünya genelindeki siyasi, askeri ve politik gelişmeleri aylar öncesinden zengin bir bilgi deryasında ilk bizden okudu. Bilgi edindi. Öğrendi. Edindiği yeni bilgiyi sindirdi. Bu yeni bilgi ve kazandırdığı bakış açısı kişilerce içselleştirildiğinden kendi bilgileri gibi görülüp başkaca mecralarda yeni yeni makaleler ile fikirler üretildi. Ürettiğimiz yeni bilgi böylelikle ağda dolaşıma girdi. Bu bize, fikirlerini bizde yayımlamaya değer gören yeni yazarlar kazandırdı. Bu iyi.


Liyakât, akıl ve zekâya düşkün kişiler MarineDeal News’ü ciddiyetle okuduklarını sözlü ve yazılı dile getirdiler. Şevkimiz arttı. Bunun yanı sıra bizi takip edip yorum belirtmeyenler; çeşitli kullanımlarında kaynak olarak adımızı belirtmeseler de ciddi bir çalışmanın ürünü olan ürettiğimiz bu ‘bilgileri’ her yerde tanıdık. Enteresan bir deneyim oldu. Sevinsek mi, üzülsek mi bilemedik.


Güzeller güzeli ülkemizin ve yüce milletimizin faydası için kitlelere ulaşabilen kişilerin bilgi dağarcığına; doğru, akılcı ve uygar düşün yolları açmaya, yeni bakış açıları ve sağlıklı bir vizyon kazandırmaya daha da özen gösterdik.


Ürettikçe enginlere açıldık, okundukça yükseldik, paylaşıldıkça çoğaldık. Gururluyuz.


Denizcilik dev bir endüstri. İnsanımız pırıl pırıl. Tüm Müteşebbislerimiz, İdaremiz, Deniz Kuvvetlerimiz, Donanmamız, Savunma Sanayimiz ve Üniversitelerimiz yeni bilginin, yüksek teknolojilerin stratejik seviyede sürdürülebilir üretim merkezi. Biz de tüm bu gelişmelerin ışığında doğru ve ciddi denizcilik politikalarının üretilmesinde; fikrî kalkınmaya hakikâtin izinde hizmet eden yılmaz neferleriz. Viya böyle…


Harika bir yılda yeni başlangıçlar yapmaya ramak kala, sağlıcakla kalınız…

Bunu Paylaşın
yesimegeli@marinedealnews.com