POK ve önemi…

Planlama, Organizasyon, Koordine (POK) kavramlarının; bireysel, sosyal hayat ve devlet içindeki yeri… Bilimsel tanım ve analizlere girmeden yakın tarihimizde yaşanan