YLDA şirketlerine 60 milyon liraya varan destek

MDN İstanbul
Bugün yayımlanan 31815 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar ile yurtdışı lojistik dağıtım ağı kuruluşları 60 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Bu kapsamda kurulan ve işletilen kuruluşlarda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek.

Cumhurbaşkanı kararına göre; gümrükleme, dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren, yurtdışında kurulu lojistik dağıtım ağı (YLDA) kuruluşları yüzde 70 oranında ve 60 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Destekleme kararı, ilgili ülkede en az 5 bin metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye’de yerleşik lojistik şirketleri ya da bunlar tarafından kurulan en az yüzde 51 oranında hissesine sahip olunan Türk sermayeli şirketlerini kapsıyor. Bu şirketler, Ticaret Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve sektörel çatı kuruluşları ile ilgili hizmet sektöründeki diğer kuruluşları ifade eden işbirliği kuruluşları tarafından belirlenecek.

60 milyon TL’ye varan destek
Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurtdışında lojistik dağıtım ağı (YLDA) şirketlerinin (karayolu, havayolu denizyolu, demiryolu etkin bağlantıları olan ve en az iki veya daha fazla modlu taşımacılık imkanlarına sahip) yurtdışında ilk kez kurulan tesisleri, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının cep depolarının ve bu ağın işletilmesine yönelik giderleri ile yurtdışı stratejik varlık (YSV) kiralanması ve işletmesi giderleri yüzde 70 oranında ve YILDA başına en fazla 60 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Bu kapsamda, yurtdışında kiralanan üçüncü parti lojistik hizmetlerinin satın alındığı, Bakanlıkça uygun görülen cep depolar ve tesislerin giderleri ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YILDA başına yıllık en fazla 24 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 yer tahsisi
Bu şirketlerin reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yüzde 50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 3 milyon liraya, bu şirketlerde yurtdışında istihdam edilen nitelikleri bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk 2 yıl yüzde 70 diğer yıllar yüzde 50 oranında YLDA başına yıllık en fazla 4.8 milyon TL tutarında desteklenecek.

Yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderlere de yüzde 60 oranında ve en fazla 3,6 milyon TL tutarında destek verilecek.

Şirketlerin YLDA destek kapsamına alınması için işbirliği kuruluşları tarafından fizibilite raporunu da içeren bir proje Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılması ve projenin bakanlıkça uygun bulunması gerekiyor.

Bu kapsamda kurulan ve işletilen YLDA’larda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.

ETİKETLER:
Bunu Paylaşın