Sigorta Tarife Ve Talimat Tebliğinde değişiklik

MDN İstanbul

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

16 Mart 2022 Çarşamba tarihli ve 31780 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’e göre, 18 Ekim 2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nin 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gemiler ile” ibaresinden sonra “12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29’uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki deniz turizmi araçları ve” ibaresi eklendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Aynı tebliğe, “Vadesi devam eden poliçelerin durumu GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarını 1 Mayıs 2022 tarihine kadar bu Tebliğ ile uyumlu hale getirilmesi gerekir,” geçici maddesi de eklendi.

Ayrıca tebliğin 9’uncu maddesi “Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür,” şeklinde değiştirildi.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.

Bunu Paylaşın