Ana sayfa Haberler Dosya Şakir Erdoğan: Projelerimize denizciliğin Tesla uygulamaları diyebiliriz

Şakir Erdoğan: Projelerimize denizciliğin Tesla uygulamaları diyebiliriz

0

Tersan Tersanesi İş Geliştirme Direktörü Şakir Erdoğan, Türk tersanelerinin optimum kalite-fiyat dengesi sunabilmesi sebebiyle; yüksek kalite, dayanıklılık, mürettebatın refahı gibi kriterleri ön planda tutan denizci ülkelerin gemi sahiplerinin tercihleri arasında üst sıralarda yer alabildiğini açıkladı

Kuzey Avrupa pazarında oldukça etkili bir tersaneyiz. Türk tersaneleri olarak Norveç başta olmak üzere Almanya, İzlanda, Danimarka gibi yüksek kalite, dayanıklılık, mürettebatın refahı gibi kriterleri ön planda tutan denizci ülkelerin gemi sahiplerine optimum kalite-fiyat dengesi sunabildiğimiz için tercihleri arasında üst sıralarda yer alabiliyoruz. Tersan Tersanesi özelinde ise son 7-8 yıl içerisinde ürettiğimiz özel amaçlı gemiler arasında fabrika tipi soğutmalı ambarlı balıkçı gemilerinde uzmanlaştık diyebiliriz. Aynı şekilde açık deniz destek gemilerinde de offshore sektöründeki kriz öncesine dek pazarda iyi bir marka oluşturarak bu tür gemilerde rüştümüzü ispat ettik ve geri dönüşünü alıyoruz.
Tüm alt işverenlerimiz ile birlikte tersanemizde ortalama 2.200 kişiyle üretim yapmaktayız. Artan talepleri karşılayabilmek için her disiplinimizde ve altyapılarımızda geçtiğimiz sene içerisinde kapasite artırımı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.
Yeni üretim hattımız ile ilişkili olarak gerçekleştirdiğimiz vinç, üretim araçları yatırımlarımızın yanı sıra Ar-Ge departmanımızın da kuruluşu ile birlikte tersanenin üretim ve üretim takip yöntemlerinde de ileriye dönük önemli yeni yatırımlarımız oldu.
Geride bıraktığımız 2017 yılı içinde toplam altı adet gemi teslimatı gerçekleştirdik, bu gemileri Norveç, Kanada ve İzlandalı müşterilerimize teslim ettik. Özel amaçlı gemi inşası odaklı çalıştığımız için her bir proje ayrı bir öneme sahip fakat yüzde 100 akü enerjisi ile çalışan ve kendi ebadında bu tip ilk feribotlar olan elektrikli feribot projelerimiz, teknolojisine ve sektördeki etkisine istinaden ayrı bir önem arz etti bizler için.
Gemi sahipleri ve son kullanıcıların haklı ve yüksek düzey taleplerine istinaden özellikle yakıt sarfiyatı, operasyon giderlerinde iyileştirme ve düşük egzoz salınımı gibi gereksinimlerini yerine getirmek için yeni teknolojileri artan bir ivme ile ürünlerimizde uyguluyoruz. Bunlardan en önemlisi az önce bahsettiğimiz gemilerin, akülerinde depolanan elektrik enerjisi ile sevk etmesi. İlk yüzde 100 akülü gemi uygulamamız bu çözüm için kesinlikle en optimum aday olan kısa mesafe seyir yapan feribot projeleriydi. Çalıştığı hattın her iki iskelesinde bulunan otomatik şarj istasyonlarında şarj edilen bu feribotlar herhangi bir ek enerji ya da yakıt kullanmadan diğer iskeleye seyrini tamamlayıp araçların yükleme boşaltması esnasında tekrar akülerini dolduruyor. Yine yakıt/enerji sarfiyatını azaltmak için bu feribotları ayrıca otonom seyir sistemleri ile donatıyoruz. Ayrılma ve yanaşma manevraları dahil, seyir sırasında hava koşulları gibi etmenleri de değerlendirerek minimum enerji harcayarak seyri gerçekleştiriyor. Yükleme boşaltma esnasında da konvansiyonel yöntem olan pervaneler ile feribotu iskeleye iterek sabit tutmak yerine iskeledeki vakumlu sistem ile feribot yerinde sabit kalıyor. Norveç’e ithal ettiğimiz bu feribotların akülerde depolanan enerjisi de hidroelektrik santrallerinden beslendiği için sıfır eksoz salınımı hedeflerinin de altını doldurabildiğine inanıyoruz, bir nevi denizciliğin Tesla uygulaması olarak denizlerdeki yerini alıyor bu projeler.
Akü teknolojisi dışında hemen hemen tüm gemilerimizde uygulayabildiğimiz atık ısı kazanım sistemleri, kalıcı mıknatıslı senkron motorlar ve doğrudan sürüşlü ana panolar, değişken hızlı makineler gibi uygulamalar ile yine aynı hedefler için uyguladığımız yeni teknolojiler arasında. Rejenerasyon teknolojisini de yine birçok gemimizde uygulayabiliyoruz, yük boşaltan, ağ salan vinçler, kaldırma ekipmanlarında oluşan atıl enerjiyi depolayabiliyor ya da gemi üzerindeki tüketicilere yönlendirebiliyoruz. Yakından takip ettiğimiz yenilenebilir enerji uygulamalarının ürünlerimize tatbiki için çalışmalarımız çözüm ortaklarımız ile birlikte devam ediyor.