Denizde komuta kontrol felsefesine bir dokunuş (2)

Komuta kontrol sistemlerinin etkinliği şüphesiz komutanlık makamının ve otoritesinin nasıl kullanıldığı ile de çok yakından ilgilidir. Komutanlar otoritesini iki kaynaktan

Sinan Topuz Sinan Topuz