Ana sayfa Haberler Deniz Ticareti Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği yayımlandı

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği yayımlandı

0

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği, Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın oluşumu, işleyişi ve görevlileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 11.06.2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik, 10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 474’üncü ve 508’inci maddelerine dayanılarak hazırlandı.

Yönetmelik’te, Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın amaçları;
• Ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak.
• Dünyadaki gelişmeler ışığında, sektörün gelişimine katkıda bulunmak.
• Sektörde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirmek.
• Yurtiçinde ve yurtdışında oluşan sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasına zemin hazırlamak.
• Yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar ile yurtiçindeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek olarak açıklandı.

Başkanlığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın yapacağı Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası istişari bir yapı olarak; kurul, komite, çalışma grupları, Şûra üyeleri ve davetlilerden oluşuyor.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.