TÜSİAD 2012’de ekonomide yüzde 3.2 büyüme öngörüyor

MDN İstanbul

TÜSİAD’ın 2012 yılına ilişkin hazırladığı temel senaryoya göre, 2012 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3.2 seviyesinde büyüme göstermesi, büyümeyi yavaşlatacak temel faktörün ise özel sektör yatırımlarındaki yavaşlama olması öngörüldü. TÜSİAD’ın üç farklı varsayıma dayanarak hazırladığı “Türkiye Ekonomisi 2012” raporunda yer alan ve temel senaryo kabul edilen “İçeride Güven” senaryosuna göre, yatırım harcamalarının 2012’de yıllık olarak yüzde 6.1 büyümesi, bu çerçevede özel tüketim harcamalarının artış hızının yüzde 3.5’e gerilemesi bekleniyor. Ekonomik büyümede yavaşlamanın sonucunda, özellikle azalan dolaylı vergi gelirleri nedeniyle bütçe açığı/GSYH oranının yüzde 2.1’e yükseleceği, bu gelişmeye paralel olarak da kamu borç stoku/GSYH oranının yüzde 42’ye yükseleceği düşünülüyor. Söz konusu temel senaryoda, cari dengede ise, dış pazarlarda devam eden sorunlar ve yüzde 6.1 oranındaki özel sektör yatırım artışı çerçevesinde bozulma yaşanacağı öngörülüyor. TÜSİAD’ın 2012 için hazırladığı 3 farklı senaryoda, en olumsuz beklentilere sahip olan “Gecikmeli Makro Uyum” senaryosuna göre ise, küresel makro sorunların da etkisiyle içeride makro ekonomik politika uyumunun gecikebileceği varsayılırken; ekonomiye olan güvende bozulmayla birlikte yatırım ve tüketim yıllık büyüme oranlarının gerilemesi bekleniyor. Buna göre, özel tüketim harcamaları yıllık büyüme hızının 2012’de yüzde 1.9 artacağı; özel sabit sermaye yatırım harcamaları büyüme oranının yüzde 3 ile sınırlanması, milli gelir büyümesinin ise yüzde 1.7 olacağı öngörülüyor.

ETİKETLER:
Bunu Paylaşın