Ana sayfa Haberler Deniz Güvenliği Türk Loydu gelecek dönem NSCA Başkanlığını garantiledi

Türk Loydu gelecek dönem NSCA Başkanlığını garantiledi

0

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Loydu’nun Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği (NSCA) Başkan Yardımcılığı’na seçilmesi ve Uluslararası Askeri Gemi Emniyeti Birliği (INSA) Yönetim Konseyi’nde yer alan dört kuruluştan biri olmasını MarineDeal News’e özel değerlendirdi

NSCA (Naval Ship Classification Association) Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği’nin 14 Ekim 2019 tarihinde Almanya’da gerçekleşen genel kurul toplantısında Türk Loydu bu dönem için başkan yardımcılığına, bir sonraki dönemde de başkanlık görevine seçildi. Türk Loydu bu NSCA Genel Kurul Toplantısı ardından 15-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yine Almanya’da gerçekleşen Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün savunma sanayindeki benzeri olarak nitelendirilebilecek INSA (International Naval Safety Association)’nın Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Toplantı’da; yönetim yapısının değiştirilmesi üzerine görüşmelerin yanı sıra teknik komiteler vasıtasıyla NSC (Naval Ship Code), NSubC (Naval Submarine Code) ve gelecekte olası Naval Boat Code gibi benzer kodların nasıl geliştirileceği tartışıldı. IMO yapısı örneklenerek yeni bir yönetim yapısına geçilen INSA’da dönüşüm kararı oy birliği ile kabul edildi. Bu değişimle, tüm INSA üyelerinden oluşan bir meclis, bu meclisin idaresini yürüten bir konsey ve her teknik grubun teknik konularla ilgili ayrı bir yönetim komitesi belirlendi. Yapılan seçimlerde, Türk Loydu INSA’yı yönetecek olan kritik öneme sahip Konsey’de yer alabilen dört kuruluştan biri olurken diğer yandan çalışma gruplarında da aktif görevler aldı.

Türkiye, savunma sanayi ve askeri projelerde özellikle MİLGEM’in kazandırdığı ivme ile dünyada söz sahibi ülkeler arasında. Türk Donanması, Bölgede NATO üyesi ülkeler arasında en güçlüsü. Milli başarımız, ülkemizin diğer kurum ve kuruluşlarını da savunma sanayi odaklı alanlarda söz sahibi konuma yükseltiyor. 2008 yılında kurulan INSA’nın üyeleri arasında Türk Donanması bulunmuyor. NSCA ve INSA savunma sanayinde etkili iki önemli kuruluş olarak nitelendiriliyor.
MDN: Bu kuruluşların faaliyetleri ile çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz?

Cem Melikoğlu

Cem Melikoğlu: Bir klas kuruluşu olarak çok önemsediğimiz savunma sanayinin denizcilik alanında kurulmuş iki önemli uluslararası kuruluş var. Bunlardan biri NSCA, açılımı Naval Ship Classification Association (Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği). 2001 yılında kurulan bu Birliğin üyeleri savunma sanayinde etkili olan klas kuruluşlarından oluşuyor. Biz Türk Loydu olarak bu yapıya 2004 yılında üye olduk. Bizim dışımızdaki üye klaslar ABS, Lloyd Register, Bureau Veritas, DNV-GL, PRS (Polonya Loydu).

Diğer önemli yapı da INSA, açılımı International Naval Safety Association, tam tercümesi Uluslararası Askeri Gemi Emniyeti Birliği. INSA nispeten daha yeni bir yapı, 2008 yılında kuruldu. Türk Loydu bu yapının kurucu üyelerinden. Bizim dışımızda 7 klas kuruluşu ve 13 ülkenin donanması var. Üye olan donanmalar Almanya, İtalya, İngiltere, Arjantin, Avustralya, Kanada, Danimarka, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, Güney Afrika, İsveç. Yapı olarak INSA’nın ticari alanda dünya çapında faaliyet gösteren Dünya Denizcilik Örgütü IMO’ya çok benzer bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde NSCA da ticari klaslamalarda çok etkin olan IACS benzeri bir yapıya doğru gidiyor.

MDN: Türk Loydu’nun Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği Başkan Yardımcılığı’na seçilmesiyle ilgili özellikle denizcilik odaklı neler söylebilirsiniz?

Cem Melikoğlu: 14-18 Ekim haftasında her iki yapının da genel kurulları vardı. İkisi de birbirleriyle ilişkili yapılar olduklarından toplantıları arka arkaya yapılıyor. Bu sene Almanya’da gerçekleşen toplantılara güçlü bir ekip ile katıldık. Türk Loydu Genel Müdürü Lütfü Savaşkan ve Kural Geliştirme ve Yasal Mevzuat Bölüm Müdürü Bekir Sıtkı Türkmen ile katıldık. Toplantılara ciddi bir ön hazırlık yapıldı. Lütfü Bey’in savaşçı kişiliği ve savunma sanayi gemilerindeki deneyimi özellikle bu tip stratejik toplantılarda çok etkili oluyor. Zorlu bir seçim sürecinden sonra INSA’da 5 üyeden oluşan Konsey’e seçildik. Konsey’de bizim dışımızda Norveç ve Hollanda orduları ile ABS, DNV-GL Klas Kuruluşları var. Tüzük gereği INSA’da zorunlu olarak başkanlığı bir ordu üstleniyor, bu yüzden başkanlığı Norveç ordusu aldı. Genel Kurulun altındaki yönetim yapısı olan Konsey, bütün teknik komitelerin ve çalışma gruplarının işlerini denetliyor. Konsey üyesi olmak elbette çok anlamlı. Gördük ki yurtdışında Türk Loydu savunma sanayindeki başarılı çalışmaları ile takdir ediliyor ve ciddi bir saygınlığa ulaşmış durumda. Savunma sanayinde rüştünü ispatlamış, dünya çapında bir klas kuruluşu olmak mutluluk verici. Bu seviyeye gelmemizde gerek Deniz Kuvvetlerimizin gerek Milli Savunma Başkanlığımızın büyük katkıları var, Türk Loydu’na olan destek ve güvenlerine layık olabilmek mutluluk verici.

Lütfü Savaşkan, Bekir Sıtkı Türkmen

Daha da güzeli INSA Genel Kurulu’ndan önce NSCA Genel Kurulu yapıldı. Klas kuruluşlarından oluşan NSCA’da ise bu dönem PRS (Polonya Loydu) Başkan seçilirken Türk Loydu Başkan Yardımcılığına seçildi. Gelecek dönem, yani gelecek yıl ise Başkanlığı Türk Loydu devralacak. Yıllardır mücadele verdiğimiz NSCA platformunda artık Başkan olarak çok daha etkin olabileceğiz.

MDN: Hem INSA’da Konsey Üyesi olurken hem NSCA’da Başkan Yardımcısı olup gelecek dönemin Başkanlığını garantilediniz… Gurur duyulası bir gelişme. Sizce neden INSA ve NSCA bu kadar önemliler?

Cem Melikoğlu: Gurur duymamak mümkün mü, bu vesileyle başta Lütfü Bey olmak üzere tüm Türk Loydu Ailesi’ne teşekkür ederim. Başarılar iyi ekip çalışmalarıyla gelir. Prensipte uluslararası yapılarda olabildiğince etkin rol almak gerektiğine inanıyorum. Zira global kurallar bu yapılar sayesinde belirleniyor. Eğer oyun kuruculardan olmak istiyorsanız bu yapılarda yerinizi alacaksınız. Yoksa başkalarının koyduğu kurallara uymak zorunda kalabiliyorsunuz. Örneğin; bu kuruluşların hazırladığı kurallar NATO tarafından da kabul görülüp kullanılıyor. INSA askeri gemilerin emniyetinin sağlanması için uluslararası bir kod olan Naval Ship Code (ANEP 77, Askeri Gemi Kodu)’un geliştirilmesini kurulduğu tarihten itibaren bir görev olarak üstlenmişti. Elbette her donanmanın kendi gizlilik kriterleri var, hele savunma sanayinde ülkelerin asla paylaşmayacakları sırları vardır, olmalıdır da. Burada belirtmek istediğim deniz emniyeti ile ilgili kabul görmüş veya görecek olan MARPOL gibi temel kurallar. Biraz açmak gerekirse ülkeler artık çevre konularında oldukça hassas davranmaya başladılar. NSCA 2019 Genel Kurulu’nda çevresel konulara NSCA’nın hem Birlik anlamında ve hem klas kuruluşlar olarak münferit katkıda bulunulması ile NSCA’nın geçen yıl INSA’ya sunduğu MARPOL ile ilgili yorumların genişletilmesi konuları görüşüldü. Diyebiliriz ki; artık bazı ülkeler karasularına giren gemilerin belirli dünya standartlarıyla uyumlu olmasını, hava ve deniz kirliliğine yol açmamasını istiyorlar. Ticari gemilerde zorunlu tuttukları birçok kriteri artık karasularını ziyaret eden askeri gemilerden de istemeye hazırlanıyorlar. Karasularında sivil veya askeri bir gemi nedeniyle çevre riskleri almak istemiyorlar. Yakın gelecekte yabancı ülke ziyaretleri öncesi savunma sanayi gemilerinden de bazı belge ve sertifikalar talep edilirse şaşırmayalım.

Bir başka gelişme ise bildiğiniz üzere askeri gemilerde yeni inşa sürecinde klas belgesi alınır ancak devamında ticari gemilerde olduğu gibi yıllık klas kontrolleri normalde yapılmaz, donanmalar kendi imkânları ile bu kontrolleri gerçekleştirirlerdi. Bazı donanmaların bu süreçte verimliliği ve güvenliği artırmak için bağımsız ve tarafsız denetim uygulamalarına geçtiklerini öğrendik. Ancak tabii ki bu denetimler standart yapılan yıllık klas denetimlerinden biraz farklı, askeri gemilerin güvenliği ile ilgili kritik öneme haiz kontrollerin periyodik olarak yapılması şeklinde. Teknolojiniz ilerledikçe, kendi gelişmiş Donanmanızı oluşturunca sanırım eliniz altında yerli ve milli olan, güvenilir uzman kuruluşların olmasında fayda var.

MDN: Savunma sanayi alanında proaktif aksiyonlar aldığınızı görüyoruz. Uluslararası yapılarda etkin rol almanız savunma sanayi ihracatımızı olumlu etkiler mi?

Cem Melikoğlu: Elbette, önemli bir hedefimiz ihracat. Savunma sanayinde ihracatımızın daha da artması, ulaştığımız teknolojik ürünlerin dünya pazarlarında hak ettiği pazar paylarına ulaşması. Sonuçta her ihraç edilen savunma sanayi gemimiz ile Türk Loydu’nun hizmetleri de ihraç edilmiş oluyor. Bu ürünleri alanlar, sizin yan sanayinize, sizin belgelendirmelerinize, sizin sertifikalarınıza ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Uluslararası yapılarda etkin rol alınması önemlidir. Kural koyuculardan olabilirseniz, kriterleri de siz belirlemeye başlıyorsunuz.

Türk Loydu hakkında:

Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İMEAK Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir “Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur.