Ana sayfa Haberler Deniz Güvenliği Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nde değişiklik

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nde değişiklik

0
İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahaları Haritası
Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Aralık 2020 tarihli ve 31336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun’un 6’ıncı maddesi, 618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 2’nci maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 ve 479’uncu maddeleri gereğince karar verildi.

Yönetmeliğin, ‘Trafik Ayırım Şeridinde Seyretme Güçlüğü Olan Gemiler’ başlığında yer alan 26’ncı maddenin dördüncü fıkrasında değişikliğe gidildi. Bu değişiklik ile ilgili maddede yer alan ‘’Tehlikeli yük taşıyan’’ ibaresi ‘’Konteyner ve Ro Ro gemileri hariç olmak üzere tehlikeli yük taşıyan’’ şeklinde değiştirildi.
Aynı yönetmeliğin 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘’Boğazlardan’’ ibaresi ‘’Boğazdan’’ şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan ‘’Boğazlara’’ ibaresi ‘’Boğaza’’ şeklinde değiştirildi.
Aynı yönetmeliğin ekinde yer alan ‘’EK-1.4 ÇANAKKALE BOĞAZI’’ bölümünün üçüncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan 83 numaralı koordinat bilgileri ve (III) numaralı fıkrasında yer alan 104 numaralı koordinat bilgileri;
(83) 40° 20’.38214 K, 26° 38’.19311 D
(101) 40° 20’.14459 K, 26° 38’.66505 D
(104) 40° 20’.61967 K, 26° 37’.72112 D olarak değiştirildi.
Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ‘’EK-2 (2)’’ bölümündeki ‘’(2) İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Yerleri’’ kısmında yer alan ‘’Küçükçekmece demirleme sahası’’ bilgilerini içeren bendin ‘’Ç-’’ olan bend başlığı ‘’G-‘’ şeklinde ve aynı bölümdeki ‘’Harita 9: İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahaları’’ haritası değiştirildi.
Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.