Küresel ticaret Çin ile büyümeye devam ediyor

Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) nisan’da yayınladığı rapora göre küresel ekonomide Çin’in etkisinin, yavaşlamış ekonomi büyümesine rağmen devam ettiği vurgulanıyor. Aynı