TCG Anadolu uçak gemisi mi?

MarineDeal News’te yayımlanan Ekim 2021 tarihli makalemde (1) TCG Anadolu ve denizden güç aktarımı konularına değinmiştim. Yazılan soyut kavramlar somut