Ana sayfa Haberler Deniz Ticareti Kıyı tesisleri için yeni genelge

Kıyı tesisleri için yeni genelge

0
Kıyı tesisleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, “Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge konulu bir yazı yayımladı.

Genelgeye göre,

1. 2021/3 sayılı Genelge’nin 2’inci Maddesi’nde onaylanmış uygulama projesi bulunan ve proje revizyonu yapılacak olan kıyı tesisleri için;

Proje revizyonu talepleri doğrultusunda kabul edilmiş kuruluşlarca hazırlanan revize uygulama AYGM tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan proje revizyonlarında Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca, onaylı proje revizyonlarında yer alan; gemi yanaştırılacak yapıların statik hesapları yapılırken, yapının maksimum dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı ile yanaşma yapılacak yer uzunluğu ve su derinliği hususları tespit edilerek AYGM tarafından, TKYGM’ne bildirileceği belirtilerek, Genelge kapsamında onaya sunulan projede öngörülen tevsi, güçlendirme ve/veya tarama çalışmasının gerçekleştirilmemesi halinde Genelge kapsamında istenilen a ve b fıkralarındaki bilgiler geçersiz sayılacak,

Yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum gemi tonajı belirlenirken hesaplamalarda öngörülen batimetri değeri deniz dibi taraması için anlamına gelmeyecek,

2. 2021/3 sayılı Genelge’nin 3’üncü Maddesi’nde Onaylı Uygulama Projesi Bulunmayan Mevcut Kıyı Tesisleri için, AYGM’ye sunulmak üzere değerlendirme klas kuruluşu raporu ile birlikte 1 Haziran 2022 tarihine kadar Bölge Müdürlükleri’ne başvuru yapmayan kuruluşların kıyı tesisi işletme izinlerinin yeniden değerlendirilecek,

Ön izin/kullanma izni bulunan ancak ÇED Raporu ve/veya uygulama imar planı bulunmayan kıyı tesislerinde, mevcut gemi trafiği ve tesiste yürütülmekte olan tahmil-tahliye işlemlerinin aksamamasını teminen hazırlanan değerlendirme/klas kuruluş raporu AYGM tarafından incelenecek ancak bu durum vaziyet planı onayı veya uygulama projesi onayı anlamına gelmeyecek,

3. Kıyı tesislerinin 1 Haziran 2022 tarihine kadar değerlendirme/klas kuruluşu raporu ve proje revizyonları ile ilgili müracaatları AYGM tarafından dikkate alınacak,

4.Tevsi, güçlendirme ve/veya tarama çalışmasını gerektiren tesislerin işlemleri 31 Aralık 2023 tarihinden önce sonuçlandırılacak.

Ayrıca Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in kapsamı dışında kalan; imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören kıyı tesislerine yönelik AYGM tarafından yapılacak uygulama projesi onayı işlem ücretleri de güncellendi.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.