Etiket: Network Enabled Capability-NEC

Ağ merkezli harp ve mikro-yönetim

Deniz Kurmay Kıdemli Albay (E) Haluk Mustafa Baybaş, teknoloji ve komutanın harpteki