Ana sayfa Haberler Çevre Kıyı kenar çizgisinde Valilik inisiyatifi

Kıyı kenar çizgisinde Valilik inisiyatifi

0
temsili

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kıyılarla ilgili yönetmelik değişikliği, 16 Nisan 2022 Cumartesi tarihli ve 31811 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık, kıyıların kullanımı konusunda yeni istisnalar getirdi.

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği haller için yeni istisnalar tanımlandı, kıyılarda özel yapıların önü açıldı.

Yönetmeliğin 9’uncu Maddesine eklenen bentte, ‘‘Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması,” ifadeleri yer aldı.

Yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe giren bent ile meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanları, turizm işletmesi belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanları ve mevcut kıyı çizgilerine yapılan itirazların teknik raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti yapılan kıyıların özelleştirileceği algısı oluştu.

Mevcut yasal düzenlemelere göre, sahil şeridinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yakında olabiliyor. Bu düzenleme ile kıyı kenar çizgileri valiliklerin takdiri ile yeniden belirlenebilecek.
Geçen yıl yürürlüğe giren torba kanun teklifi ile belediyelerin kıyı şeritleri üzerindeki yetkileri alınmış, önemli kıyı şeritlerinin idaresi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiş, bu sayede işletilmesinin vakıflara ya da özel işletmelere devredebilme hakkı sağlanmıştı.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.