Ana sayfa Haberler Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de

Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de

0

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Gemi Sağlık Kanunu’nun usul ve uygulanmasıyla ilgili esasları düzenleyen yönetmelik; Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden ve Türk boğazlarından transit geçen gemileri kapsıyor. Bu gemilerden Türk limanlarında “Sağlık Bakanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, her mali yılbaşında o yıl için geçerli olmak üzere yürürlüğe konulacak tarifeyle belirlenen” her net ton üzerinden serbest gemi sağlık resmi alınıyor.

Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanlarına gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka ticari işler yapmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere ise yine yönetmelikte belirlendiği şekilde özel indirimli tarife uygulanacağı belirtiliyor. Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 net tona kadar olan gemilere, yıllık gemi sağlık cüzdanı verileceği ifadesi konulan, 5 bölüm ve 27 maddeden oluşan yönetmelik 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girecek.

Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden ve Türk boğazlarından transit geçen gemileri kapsıyor.

Yürürlük tarihi 1 Ocak 2009 olarak belirlenen yönetmeliğe göre, Türk limanları arasında seyreden ve Türk limanlarına gelen ya da giden gemilerden Türk limanlarında, her net ton üzerinden gemi sağlık resmi alınacak.