Ana sayfa Haberler Deniz Güvenliği VIKING Türkiye büyümeye devam ediyor

VIKING Türkiye büyümeye devam ediyor

0
Soldan sağa: Mehmet Erdoğan (Satış Müdürü), Ömür İzgili (Ülke Direktörü), Olcay Çifteler (Servis Müdürü)

Denizcilik sektöründe dünyanın önde gelen denizde can emniyeti ekipmanları ve hizmetleri tedarikçisi VIKING Türkiye, sorumlu olduğu ülkeler arasına İsrail’i de ekledi. VIKING Türkiye, halihazırda başta Türk ve Yunan armatörler olmak üzere çok sayıda gemi için can salı temin ediyor

Yeni sorumluluk alanımız: İsrail
Bilindiği gibi VIKING Türkiye olarak başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere Bulgaristan, Romanya ve Lübnan’dan sorumluyuz. 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla İsrail de sorumluluğumuzdaki ülkelere dahil oldu. Temmuz ayına kadar, İsrail’e VIKING İngiltere hizmet götürüyordu ancak ülkenin coğrafi olarak Akdeniz bölgesinde yer alması, VIKING Türkiye’ye yeni bir bölge oluşturdu. İsrail küçük bir pazar; ama takip edilmeye değer. Askeri projeler başta olmak üzere, çok sayıda gemi emniyet ekipmanı satışı fırsatı barındırıyor.

Can salı servisi için kontrat satışları büyümeye devam ediyor
Uzun zamandan beri ortağımız olan Yunan partnerimiz Technava ile sürdürülen yakın işbirliği içerisinde, VIKING Türkiye dünyanın en büyük denizci milleti olan Yunanistan’a hizmet götürmektedir. Bu geniş armatör pazarında Technava ile beraber son yıllarda VIKING adına çok sayıda dönüm noktasını aştık.
VIKING Türkiye Servis Müdürü Olcay Çifteler, “Rekabet gücü yüksek güçlü bir ekibimiz var. Technava ve VIKING grup içerisinde birçok departmanla işbirliği yapıyoruz. Müşteriler genellikle hizmetlerini yönetmemizi takdir ve beğeniyle karşılıyor, böylece planlamadan doğan sıkıntıların önüne geçmiş olup sabit fiyatlar uyguluyoruz. Altı adet planlamacımız azami derecede müşteri odaklı ve müşterilerin maliyetlerinden haberdar ve gemilerinde servis vermek üzere doğru limanları buluyorlar,” diyerek bu işin sırrının ekip çalışmasında saklı olduğunu vurguluyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor; “VIKING, bu işi dünya çapında çok iyi organize ederek yürütüyor ve karşılığında yüksek büyüme rakamlarını yakalıyoruz. Kontrol ettiğimiz bölgede kontrat satışında sadece bir yıllık dönemde iki büyük pazar olan Yunanistan ve Türkiye’de yüzde 25’lik büyüme yakaladık.
VIKING Türkiye olarak sadece can salı kontrat satışında değil aynı zamanda Türkiye’de yaptığımız can salı servislerinde de ciddi bir büyüme yakaladık. Sadece bu yıl İstanbul’da yaptığımız can salı servislerinde yüzde 13’lük bir büyümeye ulaştık. Ayrıca Norsafe markasının katkısıyla beraber filika ve matafora servislerinde de ciddi bir artış var. VIKING Türkiye olarak başta can salı, filika, matafora ve yangın servisleri olmak üzere gemilerdeki bütün güvenlik ekipmanları için servis sağlıyoruz.”

Türk tersaneleri büyüyor
Türkiye’de İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği hızla artıyor ve ülkedeki tersanelerde işler yolunda. Yaklaşık 25 faal durumda tersane mevcut, aynı zamanda yat ve balıkçı teknesi imal eden küçük tersaneler de var.
VIKING Türkiye Satış Müdürü Mehmet Erdoğan, “Türk tersanelerinde büyük potansiyel görüyoruz. Türk Lirası geçen seneden itibaren dalgalı sulardan geçmekte ve bu durumu Türkiye avantaja çevirecektir. Türkiye tekne ve gemilerin daha ucuza ve daha kaliteli inşa edildiği bir pazar haline dönüşüyor. Fiyatlar Çin ile rekabet eder seviyelerde, ne var ki Türkiye Avrupa’ya yakın ve daha çok tercih ediliyor ve tersaneler müteakip yıllar için dolu durumda. Fiyat, kalite, coğrafi konum kapsamında düşünüldüğünde bu dönem Türk tersanelerini daha cazip kılıyor,” dedi.
Türk tersanelerinde yılda 40 ila 70 gemi inşa ediliyor. Bu sayıya VIKING’in de yakînen işin içinde olduğu askeri projeler, mega yat ve küçük tekneleri de ekleyince ciddi ve büyük bir pazar ortaya çıkıyor.

VIKING Türkiye yeni satış ofisi
Yukarıda bahsedildiği gibi VIKING Türkiye agresif bir şekilde büyüyor. Bu büyüme VIKING İstanbul ofisinde yeni çalışma alanları oluşturma zorunluluğu yarattı. VIKING Türkiye şu anki ofisinin karşısında 800 metre karelik zemin alanına sahip uygun bir bina ile genişleme kararı aldı. Ağustos 2019 itibarıyla Satış Departmanı ofis ve deposunu bu binaya taşıdı. Böylece kuruluş içerisinde herkes işlerini daha rahat yapabilecek, ayrıca bu taşınma eski istasyonda açığa çıkan geniş alan sayesinde can salı servis hizmetini daha esnek ve etkin hale getirecek. VIKING Türkiye şu an 20 kişilik 10 tane can salını aynı anda servis yapacak kapasiteye sahip. Toplamda 600 metrekare ofis ve 1,200 metrekare depo ve servis alanına sahip olan VIKING Türkiye için B planı da hazır; büyüme devam ettiği takdirde bu binalarda küçük düzenlemeler ile kapasitesini daha da artırabilecek.
VIKING Türkiye’nin büyümesi sadece bununla sınırlı değil. Bilindiği üzere VIKING Grubu, 2018 Eylül ayında dünyanın en büyük filika üreticilerinden olan Norveçli Norsafe Grubu’nu satın aldı. 2019 yılının başlamasıyla beraber VIKING Türkiye, Norsafe markasının hem servis hem satış yetkilerini devraldı.

Norsafe ile büyümeye devam
Norsafe markasının VIKING Gruba devri ile beraber VIKING Türkiye ekibi de hızlıca işleri devralmaya başladı. VIKING Türkiye teknisyenleri hem filika hem de matafora servislerinde yeterince tecrübeliler, bu yüzden Norsafe markası ile ilgili servis işlerini artık VIKING Türkiye teknisyenleri yapıyor.

Viking Türkiye teknisyenleri filika servisi ve kanca montajı yaparken

Yine VIKING Türkiye satış ekibi de çok tecrübeli, hem armatör hem de tersane tarafıyla hızlıca iletişime geçilerek Norsafe markasının Türkiye pazarındaki gücünü artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. VIKING Türkiye ekibi olarak sadece Türkiye’deki yeni inşa projeleri için değil Türk armatörlerin yurtdışında yaptırdıkları yeni inşa projeleri için de VIKING ve NORSAFE markaları için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. VIKING’in global satış ve servis ağı armatörlere çok ciddi avantajlar sunmaktadır.
Son olarak filika ve matafora sektöründe önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak önemli bir değişiklik ile ilgili bilgi vermek istiyoruz.

Yeni IMO yönetmeliği filika ve matafora hizmeti seçeneklerini artırmakta
IMO 2020 yönetmelik değişikliği, onaylı servis sağlayıcıları arasında yeni, çok markalı filika ve matafora hizmeti seçeneklerini artırdı. Bu servis sağlayıcıları da artık Orijinal Filika ve Matafora Üreticilerinin yetkilendirdiği servis sağlayıcılar gibi en iyi hizmeti verecek gibi gözüküyor.
Gemi sahipleri en güncel yürürlükte olan yönetmelikle birlikte güvenlik ekipmanını güncel halde tutabilmek için ciddi zorluklar yaşamaktadır. 1 Ocak 2020’den itibaren, yeni IMO SOLAS yönetmeliği, MSC.1/Circ.1206/Rev.1 ve MSC.1/Circ.1277 filika, kurtarma botları, kaldırma aparatı ve serbest bırakma düzeneklerinin bakımını, inceleme ve muayenesini, testini ve tamirini yapan kişilerin kapsamını genişletecek.

Üretici yetkili servis sağlayıcıları mı? Çok markalı servis sağlayıcıları mı?
Bu yönetmelik güncel hale getirilmeden önce, bu tür gemi emniyet ekipmanları servislerinin orijinal ekipman üreticisi (OEM) tarafından yapılması gerekiyordu. Şöyle ki bu, uzun zamandan beri süregelen IMO şartı bazı filika ve filika donanımları (matafora ve kanca) üreticileriyle yapılan hizmet sözleşmelerini daha pahalı ve zaman alıcı hale getirdi. Buna ilave olarak, gemi sahipleri özellikle de küçük üretici markalarının servislerinde bazı limanlarda servis yaptıramama riskiyle karşılaştı. Yeni yönetmelik çok markalı servis sağlayıcılara tüm gemiler için filika ve donanımları için servis verme yetkisi veriyor ki bu da tedarikçi sayısını azaltıyor ve eğitimi basitleştiriyor.
Bu uygulama; VIKING Life-Saving Equipment gibi filika ve donanımları üretici şirketleri kendi markaları olan filika ve mataforalarının ötesine taşıyabilmektedir ve diğer üretici markalarının da filika ve donanımlarına servis verebilme imkânı sağlamaktadır.

Konsolide avantaj
Bu endüstrinin en uyumlu ve güvenilir deniz güvenlik ekipmanı imalatçısı ve servis sağlayıcısı olarak, VIKING’in tüm dünyada 288 servis istasyonundan oluşan bir ağı bulunuyor. Bu servis istasyonlarının 44’ü; 130 çok markalı onaylı filika servis teknisyeni ile en son teknoloji filika servisi vermekte olup, söz konusu teknisyenler tüm filika ve kurtarma botu denetimi ve bakımı görevlerini yeni yönetmeliğe uygun bir şekilde yerine getirebilmektedir.
Yeni durum hem filika hem de matafora imalatçısı olan ve küresel marka, gemi emniyet teçhizatı servisi sağlayıcı sıfatıyla hareket eden VIKING gibi şirketlere rekabet üstünlüğü sağlayacak gibi görünüyor, zira bu şirketler; sıradan bir filika ve donanımları üreticisine kıyasla teknik servis imkânları, yüksek kalite standartları, bilgi, deneyim ve ölçek ekonomisine sahip olarak, bağımsız bir servis sağlayıcısının esneklik ve kıvraklığını birleştirme becerisine sahiptir.
Denizde can güvenliği konusunda endüstrinin en önde gidenlerinden biri olarak, örneğin, VIKING tek başvuru noktası olup orijinal parçaları sabit fiyatlarla kullanabilmekte ya da günlük olarak rekabet edebilir fiyatlar sunabilmektedir. VIKING; tüm büyük denizcilik merkezlerindeki servis istasyonları vasıtasıyla, bu servisleri rakiplerine göre çok daha ileri derecede kontrol ve koordinasyon becerisi ile sunabilmektedir.
VIKING, 2018 yılında gücünü 1903’den beri filika ve donanımları üreten Norsafe ile birleştirerek, şu anda tüm filika, kurtarma botları ve tüm diğer büyük hayat kurtarma ekipmanları itibarıyla en büyük üretici ve servis sağlayıcısı olma özelliğini tek başına elinde tutuyor. Bu statüsü VIKING’e, tüm gemi tahliye sistemleri ve gemi emniyet ekipmanı servisi spektrumunu, şimdiye kadar hiç olmamış şekilde kolaylaştırmasına ve basitleştirmesine imkân tanımaktadır.