Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan: Kabotaj Kanunu’nun önemini tartışmaya gerek yok

MDN Editör

Türk karasularında deniz ticareti yapılırken önceliğin Türk vatandaşlarına verilmesini sağlayan Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 98’inci yıl dönümünün kutlanacağı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na denk gelen sayımız için ülkemizin ve Türk denizciliğinin en önemli değerlerinden Türk Loydu Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan ile Kabotaj Kanunu’nun önemi, IACS üyeliğinin getirileri, kurumsallaşma adına yaptığı yenilikleri ve gelecek planları hakkında bir sohbet gerçekleştirdik

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Kabotaj Kanunu’nun Türk denizciliği için öneminden bahsedebilir misiniz? Kabotaj Kanunu’nun ülkemiz menfaatleri açısından devamlılığını sağlamak adına Türk Loydu olarak neler yapıyorsunuz?

Bu tarih Lozan Barış Antlaşması’nın denizlere yansıması, daha da önemlisi egemenliğimizin denizlerde de belgelenmesidir. Denizciliğimizin her anlamda gelişmesine yönelik uluslararası yasal dayanaktır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında işleyebilir nitelikte ancak 34902 tonluk bir filo vardı (Kaynak: T.C. Başbakanlık, 1960: 9). 1926 yılından itibaren denizciliğin her alanında hızla gelişmeler mümkün hâle geldi. Bugün Türk sahipli deniz ticaret filosu 50 milyon dwt’ye ulaştıysa, 100’e yakın tersanede her nitelikten gemiler inşa edebiliyor ise Kabotaj Kanunu’nun anlam ve önemini tartışmaya gerek yoktur. 

Diğer bazı ülkelerin 18’inci yüzyıl itibarıyla gemilerin klaslama faaliyetlerini mevzuata bağladığı ve millî kuruluşlarını yetkilendirdiği bir dönem yaşanmıştı. Kabotaj Kanunu’yla birlikte hem ticari hem de donanma anlamında gemi inşa alanında hızlı hamlelere başlayan Türkiye, 1962 yılında Türk Loydu’nun kurulması ve yetkilendirilmesiyle gemilerin inşası ve onarımında kalite standartlarını millî olarak da sağlamaya başladı. 

Denizciliğin millî ülkü olmasının önemli bir parçasını Türk Loydu, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS)’ne 1 Kasım 2023 tarihinde tam üye olarak ortaya koymuştur. 

Dünya Deniz Ticaret Filosu’nun 2,4 milyar dwt’ye geldiği bir pazarda Türk sahipli filonun 50 milyon dwt’ye ulaşması çok önemlidir. Türk Loydu artık hem millî hem de küresel bir kurum olarak çok daha fazla gemiye hizmet vererek ‘1 Temmuz’ların çok daha coşkulu olmasına katkı sağlamak hedefindedir. 

IACS üyeliği Türk Loydu’na ne gibi avantajlar sağladı, uluslararası düzeyde ve yeni klaslar verilmesi anlamında getirileri oldu mu?

IACS üyeliğiyle birlikte; Türk Loydu’nun uluslararası arenada tanınırlığı ve güvenilirliği arttı. Teknik yetkinlik ve bilgi paylaşımı açısından önemli kazanımlar oldu. IACS içindeki teknik komiteler ve çalışma gruplarına katılım gerçekten çok faydalı. En güncel teknik bilgiler ve standartlarla ilgili doğrudan erişim ve bilgi paylaşımı imkânı elde edildi. Üyelikle birlikte; Türk Loydu’nun teknik ve operasyonel standartlarının yükseltilmesi kolaylaştı. Denetim ve sertifikasyon süreçlerinde yüksek kalite standartlarına uygunluk sağlandı. Türk Loydu’nun uluslararası alanda daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşması mümkün oldu. Örneğin, yeni klas ve sertifikasyon projelerinde daha fazla iş fırsatı yakalandı. Belki de en dikkat çekici olan Türk Loydu’nun küresel alanda rekabet gücünün artması. IACS’ın teknik komiteleri ve projeleri aracılığıyla en yeni teknolojik gelişmelere ve yeniliklere erişim de sağlandı. Ar-Ge faaliyetlerinde uluslararası iş birlikleri ve projelere katılım fırsatları doğdu. Öte yandan, IACS tarafından sunulan eğitim programları ve seminerlere katılım imkânı elde edildi. Dolayısıyla aynı zamanda uzmanlarımızın bilgi ve yetkinlik seviyesinin artmasına katkı da sağlandı.

İlginizi çekebilir:

Türk Loydu Vakfı’nın yeni Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan

Türk Loydu Genel Kurulu’nda bahsettiğiniz üzere kuruluşun şirket yönetimindeki kurumsallaşmasına yönelik ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Türk Loydu Genel Kurulu çok kıymetli bir kurum ve onları temsil eden delegelerden oluşuyor.  Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizler de Vakıf Senedi çerçevesinde amaçlara uygun bir şekilde görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir yanda vakıflar mevzuatı diğer tarafta şirketler mevzuatına göre (Türk Ticaret Kanunu vd.) çalışmak durumundayız. İşin özü itibarıyla iyi bir kurumsal yönetim altyapısı gerekmektedir. Bu anlamda Vakıf Yönetim Kurulu olarak çok ciddi adımlar attığımızı söyleyebiliriz. Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Anonim Şirketimizin Yönetim Kurulu ile icra tarafını (Genel Müdürlük) kurumsal yönetim ilkeleri açısından, özellikle de hesap verebilirlik açısından daha uygun hâle getirdik. Şirketin yönetim kurulunda iki üyeyi değiştirdik. Yeni üyelerden birisi gemi inşa, diğeri işletme finans alanında profesör öğretim üyeleri oldu.  Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarını bu doğrultuda etkili bir şekilde gerçekleştirirken aynı zamanda bütçe disiplini hassasiyetini öne çıkardık. IACS’ın diğer üyeleri ile yakın istişareler yaparak uyumlu bir kurumsal yönetim modelini sürdürmeyi hedefliyoruz. 

Ülkemiz adına oldukça önemli bir değer olan Türk Loydu’na yönelik tanınırlığı denizcilik bilincini de kapsayarak artırmak adına kurumsal iletişim bazında ne gibi değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz?

Gerçekten önemli bir konu. Türk Loydu genel olarak mütevazı bir şekilde işine bakan ve işini en iyi şekilde yapmayı arzulayan nitelikte. Böyle olunca, bakıyoruz ki Türk Loydu’nun tanınırlığında bir eksiklik var. Kurumsal iletişim açısından rasyonel adımlar atmaktayız. Gemi klaslama, endüstri uygunluk hizmetleri ve savunma sanayiye yönelik tüm paydaşlar ile daha güçlü bir sinerjiyi oluşturmak üzere çalışmalarımız sürdürülüyor. Basın ile iletişim için sistematik bir yapılanma hazırlığındayız. Ayrıca önemli bir misyon olarak eğitime çok daha fazla katkı sağlayacağız.  

Bize verdiğiniz röportajda bahsettiğiniz, “Türk Loydu Akademi”nin kuruluşu hangi aşamada, bu kurum ile hedeflenen nelerdir?

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu olarak eğitim, burs, araştırma, proje geliştirme ve ilgili danışmanlık konuları kapsamında vakıf senedine uygun olarak hizmetleri rasyonel ve etkili bir şekilde yerine getirmek üzere Türk Loydu Akademi’nin kurulmasını kararlaştırdık. Çok kısa süre içinde kuruluş işlemi tamamlanıyor. Ülkemize ve dünyaya faydalar getireceğine inancımız çok yüksek. 

Türk Loydu Akademi amaç ve faaliyetleri; deniz, kara ve hava endüstrileri ile ilgili ve diğer faaliyet alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılması ve/veya yaptırılması; Türk Loydu Vakfı ve hizmetlerinin tanıtılması, Türk Loydu Vakfı’nın alanına giren konu ve sektörlerde çalışanların bilgi ve tecrübelerini artırması, teknolojik gelişmeleri sektörlere aktarmak üzere her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, seminerler, kurs, konferans, vb. akademik etkinlikler düzenlenmesi, ilgili alanlarda danışmanlıklar verilmesi, Türk Loydu Vakfı’nın ilgi alanına giren konularda eğitime katkıda bulunulması, amacı içindeki faaliyetlerle ilgili yayınlara maddi destek sağlanması, eğitim öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş burs kriterleri uyarınca karşılıklı ve/veya karşılıksız burs yardımı yapılması üzerine olacaktır. 

Bu haberin/makalenin/çevirinin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.

Bunu Paylaşın