Ana sayfa Gündem Türk deniz gücü Aden Körfezi’ne gidiyor

Türk deniz gücü Aden Körfezi’ne gidiyor

0
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurları, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerinde deniz korsanlarıyla mücadele etmek için Başbakanlık tezkeresinin TBMM’den geçmesini bekliyor

Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde seyreden ticari gemilere yönelik korsanlık olaylarıyla mücadeleye Türk deniz kuvvetleri unsurlarının da katılmasını öngören hükümet tezkeresi TBMM’ye sunuldu.
Başbakanlık tarafından sunulan ve süresi bir yıl olarak belirlenen Somali’ye asker gönderme yetkisinin Meclis’ten geçmesi halinde, halen Marmaris-Aksaz limanında demirli bulunan ve 250 mürettebatlı Giresun fırkateyni, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde Aden Körfezi’ne göreve gidecek.
1981 yılında inşa edilen TCG Giresun gemisi denizden havaya savunma amaçlı silahlara ve iki adet SH60’a sahip. Fırkateynde ayrıca SAT komandoları da bulunuyor.

Görev alanının kapsamı

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, söz konusu bölgelerdeki görev alanının kapsamı şöyle:

‘’• Keşif ve karakol görevleri,

• Korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun yaptığından şüphe duyulan ticaret gemilerini telsizle sorgulamak, bayrak devletinin rızası halinde bu gemilere çıkmak, geminin bayraksız olması durumunda uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde müdahalede bulunmak,

• Ticaret gemilerine refakat ve kuruma sağlamak,

• Korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişilerin saldırısına uğrayan ticaret gemilerine yardım etmek,

• Korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişilerin kullandıkları deniz araçlarına müdahale etmek, durdurmak, etkisiz hale getirmek ve el koymak, bu amaçlarla şartların gerektirdiği ölçüde güç kullanmak,

• Bu deniz araçlarında bulunan korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişileri gerektiğinde yakalamak, gözaltına almak,

• 1851 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı hükümlerine uygun olarak, korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişiler hakkında adli işlem yapacak ülkelerle gerekli düzenleme ve anlaşmalar yapılması halinde, adli takibatı yürütmek üzere, söz konusu ülke yetkililerini gemiye kabul etmek,

• Belirtilen anlaşma/düzenlemeler çerçevesinde, korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun faillerini, ilgili ülkeye teslim edilene kadar gemide gözaltında tutmak,

• Korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun faillerini, Türk vatandaşı olmaları durumu hariç, haklarında cezai işlem yapacak devlet makamlarına teslim etmek,

• Gereken hallerde, sorgulama, delil toplama da dahil her türlü adli kolluk işlemlerini yapmak.’’