Ana sayfa Haberler Çevre Türk Boğazları Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

Türk Boğazları Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

0
Türk Boğazları Tüzüğü’nün yürürlükten kaldırılmasına ve yerine Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesine ilişkin karar, 15 Ağustos 2019 Perşembe tarihli ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, ‘‘8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘‘Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’’nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli ‘‘Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’’nin yürürlüğe konulmasına, 20/7/1936 tarihine imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunun 6’ncı maddesi, 618 sayılı Limanlar Kanununun 2’nci maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 ve 479’uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, ‘‘Türk Boğazlarında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için hazırlanmış olup Türk Boğazlarında seyir yapacak tüm gemileri kapsar’’ şeklinde açıklandı.

Yönetmelik, 7 bölüm ve 53 maddeden oluşuyor.