TÜDEV hakkında kayyum başvurusu

MDN İstanbul

Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV)’nın daha önce pandemi kuralları nedeniyle ertelenen 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Emin Eminoğlu yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya gerekli çoğunluğu oluşturan 205 üye katılım sağladı.

TÜDEV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran Vakıf faaliyetlerine ilişkin yaptığı konuşmada tartışılan konular hakkında da açıklamalarda bulundu.

Vakıf Senedi değişikliği
Bilgi kirliliğinden dolayı TÜDEV ile İMEAK DTO arasındaki durumu sorgulanması üzerine, Vakıf Senedi’ni bir daha eleştiriye mahal vermeyecek şekilde düzenlemek adına yeni çalışmalarda bulunduklarını belirten Kıran, “Vakfın halihazırdaki senedine göre İMEAK DTO’nun 119 kişilik meclis üyelerinin tamamı makama bağlı olarak Vakfın mütevelli üyesidir. Yine Vakıf yönetimindeki 3 üye de İMEAK DTO tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmektedir. 22 şubat 2019 tarihinde yaptığımız son Yönetim Kurulu Seçimi’nde 9 asıl 9 yedek Yönetim Kurulu Üyesi’nin 8’i asıl 8’i yedek üyesi İMEAK DTO Meclis Üyelerimizden seçildi. Vakfımızın yönetim kurulu tarafından atanan Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nden 15’inin 9’u DTO Meclis Üyesi olup bunlardan 4’ü aynı zamanda İMEAK DTO yönetim kurulu üyesidir. İMEAK DTO, TÜDEV ve Piri Reis arasında çok derin ve kuvvetli bir bağ halihazırda mevcuttur,” dedi.

Vakıf Senedi’nin 9 B/a maddesinde yapılan değişiklik sonucu;

  • Vakıf Senedi’ndeki metin güncellendi ve bazı makama bağlı üyelikleri kaldırıldı,
  • TÜDEV Yönetim Kurulu’nun oluşturulurken İMEAK DTO’nun teklif ettiği üye sayısı 3’ten 6’ya çıkartıldı,
  • 9 asil üyeden 6’sı İMEAK DTO Meclis Üyeleri arasından seçilecek,
  • Göreve seçilen üyelerin İMEAK DTO’daki görevinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde Vakıf Yönetimi’ndeki görevleri de kendiliğinden sona erecek,
  • Görevi sona eren üyenin yerine İMEAK DTO tarafından 2 ay içerisinde önerilecek yeni üyeler arasından seçim yapılacak. Mevcut üyeler bu süre içerisinde görevlerine devam edecek,
  • İMEAK DTO tarafından teklif edilen asil üyelerde değişim olduğu takdirde yerine yine İMEAK DTO tarafından teklif edilen yedek üye getirilecek,
  • Maddelerin değiştirilmesi için gerekli karar yeter sayısı ise 3’te 2’den 5’te 4’e çıkarıldı.

Vakıf Senedi değişikliği, yapılan oyalamada oy birliği ile onaylanırken, resmi olarak yürürlüğe girmesi için mahkeme tarafından da onaylanması gerekiyor.

Vakfa yapılan inceleme
Vakıf ve üniversitedeki denetimlere ilişkin 5 Nisan 2019 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne TÜDEV kurucusu bir Mütevelli Heyeti tarafından yapılmış yazılı başvuru nedeniyle Vakfın 2014-2018 arası iş ve işlemlerinin 15 ay süre boyunca denetlendiğini aktaran Kıran, 29 haziran 2020 tarihli denetim raporuyla o günkü Yönetim Kurulu’nun 2016-2018 arasındaki bazı faaliyetlerinin Vakıf Senedi’ne aykırı olduğunun ve idari işlem yapılmasının kararlaştırıldığının taraflarına iletildiğini söyledi.

Kıran söz konusu dönemdeki yönetimin konuyu yargıya taşıdığını belirtti ve “Vakıflar Genel Müdürlüğü 19 Ocak 2021 tarihinde Vakfımıza gelen yazıyla bu denetim raporunda getirilen İstanbul 9’uncu İdari Mahkemesi’nce o dönemki Yönetim Kurulu tarafından açılan dava sonuçlanana kadar Yönetim Kurulumuzun herhangi bir işlem yapmaması tebliğ edilmiştir,” dedi.

Piri Reis Üniversitesi hakkındaki iddialar
Piri Reis üniversitesi ile ilgili konular hakkında da konuşan Kıran, YÖK tarafından yapılan özel bir inceleme sonrası, Samsun isimli geminin satın alınması ve kiralanması konusunda üniversitenin herhangi bir ilişkisi olmadığı belirlendiğini ve bir işleme gerek olmadığı kararlaştırıldığını söyledi.

Kıran ayrıca Katar Deniz Kuvvetleri ile yürütülen eğitim işbirliği için yapılan şikayet hakkında ise ilgili bakanlıklarca yürütülen inceleme sonucunda herhangi bir işleme gerek olmadığına karar verildiğini söyledi.

Üniversitenin 2015 yılında satın almış olduğu Ankara Gemisi’nin alındıktan sonraki bakım onarım işlemlerine ait masrafların gemi satın alınmadan önce yapılması gerektiği kanaatiyle söz konusu masraf tutarının Mütevelli Heyeti tarafından üniversiteye geri kazandırılmasının kararlaştırıldığını söyleyen Kıran, bu karara Mütevelli Heyeti tarafından itiraz edildiğini ve sürecin yargıya taşındığını belirtti.

Yargı süreci devam ettiğini aktaran Kıran, “Türk Ceza Kanunu uyarınca yargı sürecindeki bir konu hakkında görüş bildirmek suç olduğundan takipçisi olduğumuz bu konu üzerinde herhangi bir beyanda bulunmaktan kaçınmaktayız. Nihai yargı kararlarını beklemek zorundayız. İki güzide kurumumuzu yıpratacak herhangi bir harekette bulunmayacağız,” dedi.

Kayyum başvurusu
Tüm bu gelişmeler olurken Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yine aynı Kurucu Mütevelli Üyesi tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde yazılı başvuru yapılmak suretiyle TÜDEV yönetimine kayyum atanması talebinde bulunulduğunu dehşet ve üzüntüyle öğrendiklerini söyleyen Kıran, “Genel Kurul tarafından seçilmiş bir Yönetim’e, seçime 2 ay kaldığı bilindiği halde kayyum talebinde bulunmak bu kuruma ve bu yönetim kuruluna karşı yapılmış bir insafsızlıktır,” ifadelerini kullandı.

TÜDEV

TÜDEV Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçildiği ve eski yönetimin yer aldığı tek listeyle oylamaya gidilirken 2021-2023 dönemi TÜDEV Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi belirlendi;

TÜDEV Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Tamer Kıran-205 oy,

Eser Bayraktar-182 oy,

Ahmet Can Bozkurt-205 oy,

Hakan Çendik-205 oy,

Ümit Sandıkçı-205 oy,

Zeynep Pınar Kalkavan Sesel-205 oy.

Vakıf Senedi Madde 9-B-a gereğince İMEAK DTO’nun Bildirdiği Asıl Üyeler

Cihat Yavuz Güler-205 oy,

Kasım İnandı-205 oy,

Serhat Barış Türkmen-205 oy.

TÜDEV Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Yalçın Akın-205 oy,

Şevki Semih Ege-205 oy,

Fuat Ersoy Eroğlu-205 oy,

Adem Kocadağ-205 oy,

Müge Üner Rızvani-205 oy,

Tolga Tomba-205 oy.

Vakıf Senedi Madde 9-B-a gereğince İMEAK DTO’nun Bildirdiği Yedek Üyeler

Mustafa Aslan-205 oy,

Selahattin Cem Burçkin-205 oy,

Hüseyin Mengi-205 oy.

TÜDEV Denetim Kurulu Asil Üyeler

Mehmet Sadi İnce-205 oy,

Ahmet Aygün Özgen-205 oy,

Şükrü Fazıl Uzun-205 oy.

TÜDEV Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Sefer Süheyl Demirtaş-205 oy,

Korkut Omur-205 oy,

Yorgo Saris-205 oy.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.

Bunu Paylaşın