Ana sayfa Piyasa Ekonomi TBB ekonomiyi desteklemek için üyelerine tavsiyelerde bulundu

TBB ekonomiyi desteklemek için üyelerine tavsiyelerde bulundu

0
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 18 Mart’ta gerçekleşen toplantısında, yaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkileri değerlendirildi.

Gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutmak ve etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğinde kararlar alındı.
Üyelerle paylaşılan kararlar kapsamında bankalara; sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin; her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere,

• Kaynak imkânları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması,
• Krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,
• Kredi kanallarının açık tutulması,
• Vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,
• Yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edildi.

Ayrıca, koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanması durumunda, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, korona virüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi’ne bildirilmesinin, bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı olacağı belirtildi.