Ana sayfa Haberler Çevre Su Ürünleri Yönetmeliği’nde değişiklik

Su Ürünleri Yönetmeliği’nde değişiklik

0
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Su Ürünleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 38’ inci maddesinde değişikliğe gidildi. İlgili maddenin başlığı “İdari Yaptırımların Uygulanması’’ olarak değiştirildi.

Kanunun 36’ncı maddesi hükümlerince alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasında Ek-13’teki kriterler dikkate alınacak; idari yaptırımların uygulanmasıyla ilgili olarak Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacak.