“Sektörün devlete herhangi bir KDV borcu yok”

MDN İstanbul

Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında, “gemi ve yat sahiplerinin, inşa edenlerin, üretenlerin KDV’leri tümüyle siliniyor” şeklindeki sözleri üzerine bir açıklama yaparak, “gerek tersanelerin gerekse armatörlerin devlete borçlu oldukları, ödemedikleri ve de çıkarılacak kanunla silinmesini sağlayacak herhangi bir KDV borçları yoktur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun denizcilik sektörü ile ilgili KDV uygulamalarına ilişkin sözlerinin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığına işaret eden DTO Başkanı Kalkavan, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında, aynen şöyle diyor;

‘Gemi ve yat sahiplerinin, inşa edenlerin, üretenlerin KDV’lerini tümüyle siliyorlar,erteliyorlar demiyorum, vergi aslını alıyorlar demiyorum, tümünü siliyorlar. Birisinin çıkıp bunlara bir açıklama yapması lazım.’

Ben de Deniz Ticaret Odası Başkanı olarak bu açıklamayı sektörüm adına yapma gereğini duyuyorum”

Metin Kalkavan, gerek tersanelerin gerekse armatörlerin devlete borçlu oldukları ve ödemedikleri ve de çıkarılacak kanunla silinmesini sağlayacak herhangi bir KDV Borçlarının bulunmadığının da altını çizerek, “tam tersine KDV ile ilgili olarak gerek tersane işleten gerekse armatörlük yapan denizcilik şirketleri her zaman devletten KDV alacaklısıdırlar” dedi.

DTO Başkanı Metin Kalkavan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki; Katma Değer Vergisi Mevzuatına göre gerek tersanecilik gerekse armatörlük işleri ile ilgili mal ve hizmet teslimlerine ilişkin genel düzenlemesi, bu teslimlerin Katma Değer Vergisine tabi olmadığı ve Katma Değer Vergisinden istisna olduklarından; gerek tersanelerin gerekse armatörlerin devlete borçlu oldukları ve ödemedikleri ve de çıkarılacak kanunla silinmesini sağlayacak herhangi bir KDV borçları yoktur.

Tam tersine, KDV ile ilgili olarak gerek tersane işleten, gerekse armatörlük yapan denizcilik şirketleri her zaman Devletten KDV alacaklısıdırlar.

Zira; bilindiği gibi, Kanun Koyucu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a. maddesinde;

Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimlerinin, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin, katma değer vergisinden istisna olduğuna hükmetmiştir.

Bu madde hükmü uyarınca hava ve demiryolu taşıma araçları ile birlikte;

Deniz taşıma araçlarının teslimi ve imal inşası ile bunların bakım, onarım ve tadili katma değer vergisinden istisnadır.

Dolayısıyla da gemi ve yat inşa edenler bunların satışlarında katma değer vergisi uygulamazlar. Tam tersine bu sektörde faaliyette bulunanlar, katma değer vergisinden istisna olarak ifa ettikleri mal ve hizmetleri gerçekleştirirlerken bunların girdilerini oluşturan mal ve hizmet alımlarında katma değer vergisi öderler.

Kendi mal ve hizmet teslimleri için katma değer vergisini, KDV Kanunundaki istisnalar nedeniyle alamayan bu sektörde faaliyette bulunanlar, bu faaliyetlerini ifa ederken kullandıkları mal ve hizmetler için katma değer vergisi ödediklerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesi uyarınca Devletten alacaklı olurlar.

Dolayısıyla da; gemi ve yat inşa edenlerin bu faaliyetleri için Devlete borçlu bulunmaları söz konusu olmayacağından, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen Torba Kanunda gemi ve yat inşa edenlerin katma değer vergisi borçlarının silinmesi mahiyetinde olarak nitelendirilebilecek bir düzenleme bulunmamaktadır.

Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından yapılan söz konusu açıklamanın, kendisinin Denizcilik sektörü ile ilgili KDV uygulamalarına ilişkin olarak yanlış bilgilendirilmesi sonucu oluşan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünmekteyiz.”

ETİKETLER:
Bunu Paylaşın