Sektörün ‘Aret Abisi’ Sigorta Kanunu’nu çiğniyor

MDN İstanbul

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (kabul tarihi 03 Haziran 2007, Resmî Gazete tarihi 14.06.2007/ No: 26552) sigortacılıkta mesleki hizmetin nasıl yapılacağını ve mesleki etik çerçevesinin kurallarını açıklıyor.

İlgili Kanun Madde 17’de, ‘‘(3) Brokerler, brokerlik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşamaz, yürüttükleri faaliyetler kapsamında komisyon, danışmanlık ve risk yönetim ücreti dışında hiçbir surette menfaat sağlayamaz’’ diye açıklıyor. İlgili Kanun’un beşinci bölümünde Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri başlığı altındaki Aktüerler ve Brokerler alt başlığı ile 21’inci Madde de ise ‘‘(3) Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve sigorta eksperlerinin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile meslekî faaliyette bulunan şirket çalışanları; brokerlik yapamaz, tüzel kişi brokerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz, imzaya yetkili olarak çalışamaz, bunlara ortak olamaz ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir’’ diye belirtiliyor.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda belirtildiği üzere bir sigorta şirketinin ortakları ve yöneticileri veya üyeleri Türkiye’de sigorta brokerliği yapamaz ve bir broker brokerlik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşamaz. Ancak Kanun’da yapılamaz denilen şey, fiilî olarak yıllardır yapılıyor.

Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mıgırdiç Aret Taşcıyan, hâlihazırda denizcilik sigorta brokerliği hizmeti sunan OMNİ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şirketi’nde broker olarak üst düzey yönetici koltuğunda oturuyor. Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin ortaklarından Omur Denizcilik A.Ş.’de de hissedar. Taşcıyan aynı anda hem Türk P ve I Sigorta A.Ş.’de sigortacı hem OMNİ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şirketi’nde aktif broker hem de Omur Denizcilik A.Ş.’de hissedar olarak faaliyet gösteriyor. Taşcıyan ayrıca Türk P ve I Sigorta A.Ş. kurulmadan önce, OMNİ’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağıydı.

Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Taşcıyan Amerika’da yaşadığı dönemlerin haricinde yıllardır OMNİ’nin İstanbul Levent’te bulunan işyerini ofis olarak kullanıyor, postalarını ve e-postalarını (…@omniltd.com) oraya kabûl ediyor. Mesai saatlerini ve iş toplantılarını yıllardır Omni’de gerçekleştiriyor.

Türk P ve I Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taşcıyan’ın Türk P ve I Sigorta’nın, İstanbul’un Koşuyolu semtinde yerleşik ilk yönetim binasında ilgili Kanun’da ve Yönetmeliklerde kuralları açık ve net belirtildiği şekilde bir “yönetici odası” olmadığı da biliniyor.

Ayrıca, MarineDeal News’ün araştırmalarına göre Türk P ve I Sigorta A.Ş. (TPI/Türk P&I) kurulurken Aret Taşcıyan’ın Türkiye’de bir ikâmetgâhı yoktu ve ABD’de yaşıyordu. Türk P ve I Sigorta A.Ş. Ana Sözleşmesi’nde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 11 Nisan 2018, Sayı 9556, Sayfa 1059, Sütun 1’de Türk P ve I Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mıgırdıç Aret Taşcıyan’ın ikâmet adresi Şişli, 19 Mayıs Caddesi, Şişli Plaza olarak belirtiliyor. Bu adres OMNİ’nin İstanbul Levent’te bulunan yeni ofisine taşınmadan önce kullandığı ofisin adresidir.

Türk P&I Sigorta

Türk P&I Sigorta, güvenceleri yeterli olmayan sigortalarla ticaret yapan küçük tekne ve gemiler için koruma-tazminat (P&I) sağlamak üzere dönemin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından (günümüzde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) desteklenerek kuruldu. Ortaklık yapısında; Türkiye Sigorta A.Ş., Omur Denizcilik A.Ş., Metropole Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti., Vitsan Denizcilik A.Ş. yer alıyor.

Şirketin 10 kişiden oluşan yönetim kuruluna bir üyeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı seçiyor.

Türk P&I Sigorta 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet göstermek üzere 31.12.2013 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edildi. Şirket, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 18.02.2014 tarihinde Su Araçları Sorumluluk Branşında ruhsatlandırıldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Türk P&I Sigorta mesleki olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Sigorta Birliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’na bağlı faaliyet göstermekte.

Türk P&I Sigorta, P&I sigorta alanında Türkiye’de kurulan ilk ve tek şirket.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.

Bunu Paylaşın