Ana sayfa Haberler Deniz Ticareti Panama Kanalı geçiş ücretlerinde değişiklik

Panama Kanalı geçiş ücretlerinde değişiklik

0
Panama Kanalı İdaresi tarifelerde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Panama Kanalı İdaresi (Panama Canal Authority–ACP)’nin 1 Ekim 2017 tarihinde oluşturulan, Panama Kanal Geçiş Ücretleri sisteminde geçiş ücretlerine ilişkin değişiklik teklifi yayımladığı, son değişikliğin 2017 yılının Ekim ayında uygulamaya konulduğu, sunulan değişiklik teklifinin nihai şekliyle kabul edilmesi halinde yeni tarifelerin 1 Ocak 2020’de uygulanmaya başlayabileceği bildirildi.

Panama Kanalı Geçiş Ücretleri düzenleme teklifinde, 2015 yılında sadece konteyner gemileri için konulan ”bağlılık programı” kapsamında, Haziran 2016 yılında yeni kanal geçiş havuzlarının hizmete girmesiyle, yüklü halde kanaldan geçiş yaptıkları ancak dönüş seferlerindeyse (kısmi yüklü, düşük değerli yük taşıyan) Süveyş Kanalı ya da Ümit Burnu’nu kullandıkları; mevcut gemilerin Panama Kanalı’nın kullanımına teşvik etmek maksadıyla (28 gün içerisinde kanaldan geri dönüş ve diğer gerekliliklere bağlı olarak) 2017 yılından itibaren yüklü konteyner başına 10-15 Amerikan Doları oranında indirime gidildiği, bu teklif programında ise mevcut teşviklerin yanı sıra belirlenen yeni kategoriler kapsamında ek teşvikler sunulacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda, Yeni 1A kategorisinde, 12 aylık periyot için Kanal’dan geçiş yaparken toplamda 2 milyon TEU taşıma kapasitesi üzerine çıkan gemilerin, Panama Kanalı geçişlerinde tam hacimde 3,5 Amerikan Doları miktarında ek teşvik uygulanacağı, Yeni “Bağlılık Ek (Loyalty Plus)” kategorisinde ise 3 milyon TEU üzerine çıkıldığında mevcut ana oranda (Loyalty Program) 5 Amerikan Doları teşvik indirimi sağlanacağı belirtiliyor.

Güverte üzeri konteyner taşıyan yük gemileri içinse Panama Kanalı İdaresi tarafından yeni geçiş ücreti düzenleme teklifinde, gemideki konteynerlere farklı oranlarda tarifeler bildiriliyor. Mevcut sistemde her konteyner için yaklaşık 90 Amerikan Doları ücret alındığı, yeni teklif düzenlemesinde soğutuculu konteynerler için 110 Amerikan Doları, kuru yük konteyner gemilerinden 100 Amerikan Doları, boş konteyner gemileri içinse önceden 90 Amerikan Doları olan ücretin, tarifelerin düzenlemesinden sonra 60 dolara indirileceği görülüyor.

Yazıda, araba taşıyıcı gemilerin de Panama Kanalı geçiş ücretlerinde değişikliğe gidildiği görülüyor. Tarifelerde, rampaları olmasına rağmen genel yük gemisi gibi işletildikleri, bu tür gemilerin geçiş ücretlerinin genel yük gemilerine uygulanan orana göre düzenleneceği, böylece Panama havuzları ya da Neopanamax havuzlarını kullanacak olan Ro-Ro ve araç taşıyıcı gemilerin birbirinden ayrılması planlanıyor. Teklifte, Neopanamax havuzlarının tarifesinde yüzde 10 artış, Panamax havuzlarında büyük gemiler için yüzde 5, daha küçük tonajdaki gemiler içinse yüzde 15 artış öngörüldüğü, ayrıca Panama Kanalı Neopanamax havuzlarından geçiş yapan demir madeni taşıyan kuru yük gemilerinin geçiş ücretlerinde yüzde 16, balastlı geçişte de yüzde 18 artış getirilmesinin önerildiği ifade ediliyor.

Yakıt tankeri ve kimyasal tankerlerde ise yük taşıma kapasitesine göre, Panamax havuzlarından geçişte yüzde 10, Neopanamax havuzlarından geçişte ise yüzde 8 geçiş oranında artış ile buna ilaveten metreküp cinsinden yüzde 12’lik oranda gemideki mevcut taşınan yük miktarına göre artışın ekleneceği, balastlı gemilerde ise yine yüzde 12 oranında artış, yüklü ve balast kondisyonunda panamax kimyasal tankerlerde yüzde 8 oranında artış yapılması planlanıyor

LNG ve LPG tankerlerinde, 2017 yılındaki artışın ardından bu segmentteki gemilerin geçişi ücretlerine yönelik yeni bir artış teklifinde bulunduğu, bu segmentte, piyasa koşullarında yüzde 10 oranında artış olması beklenirken, refakat römorkörleri ve diğer denizcilik hizmetleri de dikkate alınarak LNG gemileri için boş veya dolu olduğuna bakılmaksızın yüzde 8 oranında artış öngörülüyor. LPG tankerleri için Panamax havuzlarından geçişte boş ve dolu olduğuna bakılmaksızın yüzde 8, Neopanamax havuzlarında yüzde 15 oranında artış teklif ediliyor.

Mevcut sistemde yolcu gemilerinin ücretlendirilmesinin yanaşılan limana göre değerlendirildiği, bu değerlendirme teklifinde yolcu gemilerinin taşıyabileceği yolcu kapasitesine göre ücretlendirilme yapılmasının öngörüldüğü, böylelikle mevcut sistemde yolcu gemilerinin ücretlendirilmesine yönelik yüzde 10 oranında artış dikkate alınmaktadır.

Yatları da içeren küçük gemilerin geçiş ücretlendirmesinde ise yüzde 30 ila yüzde 100 oranında bir artış öngörülüyor. Bu kapsamda, yaklaşık 17 m boyunda bir teknenin ödeyeceği ücretin 1,500-2,000 Amerikan Doları arasında olacağı, bu ücretin pilot masraflarını kapsamadığı, pilot masraflarıyla birlikte mevcut tutarın yaklaşık 3,400 Amerikan Doları’nı bulacağı öngörülüyor. Yapılan değişikliklerle küçük gemiler arasında belirlenecek olan ücretlerin 3,200 ile 4,500 Amerikan Doları arasında yer alacağı belirtiliyor.