Ana sayfa Haberler Deniz Savunma Oruç Reis’in işletilmesi ihalesinde ‘’mesleki ve teknik yeterlilik’’ aranmayacak

Oruç Reis’in işletilmesi ihalesinde ‘’mesleki ve teknik yeterlilik’’ aranmayacak

0
Türkiye’nin milli sismik araştırma gemilerinden Oruç Reis’in işletilmesi için hizmet alım ihalesi açıldı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin hizmet alımı yoluyla işletilmesi işini, “açık ihale usulü” ile ihale edecek. İhaleyi alan, gemiyi 2 yıllığına işletecek.

MTA’nın ihaleye ilişkin ilanı, 13 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanın; ‘’Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler’’ maddesinde açıklanan, ‘’İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir’’ ile ‘’Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler’’ maddesinde açıklanan, ‘’İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir’’ ifadeleri dikkat çekti.

Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin işletilmesi hizmeti ihalesi 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30’da MTA Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

İstekliler, tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/05/20190513-3%20(4).pdf