Ana sayfa Haberler Deniz Savunma ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!’

‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!’

0
Fotoğraf: Atatürk’ün özel fotoğrafçısı Etem Tem
Büyük önder Atatürk, ilk cümlesine “Türk milleti!” olarak başladığı, son cümlesini ise “Ne mutlu Türküm diyene.” diyerek tamamladığı ‘Onuncu Yıl Nutkunun’ metninde Türk milletine yüksek sevinç ve heyecanla hitap ettiğini belirtirler.

Kurtuluş Savaşı’na başladıklarının 15’inci, Cumhuriyetin ise 10’uncu yılında gerçekleşen bu kıymetli hitabında “…büyük Türk milletinin bir ferdi olarak” der ve o tarihi konuşmasını yaparlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu her bir ferdi ile dünyanın erdemli milletleri, tarihin akışını kararlılıkla değiştiren ve iradesiyle hakça baştan yazan, o güzel yürekli ve şerefli insanın liderliğine, aziz Milletinin namusu ve şerefi için gösterdiği bu örnek kahramanlık ve eşsiz askeri dehasına, yüksek şahsiyetlerinin erdemi ile kurduğu Cumhuriyet karşısında her daim saygı duymuştur.

Büyük Atatürk, milletini her şeyin üzerinde tutmuştur. Türk milletine hitaplarında özünden fışkıran sevincinin ve heyecanının yanı sıra yüksek bir vizyon katmayı ihmâl etmemiştir. Öyle ki, aslında O, Türk’ün bağımsızlığına olan ezeli tutkusunu ve muasır medeniyet seviyesini tüm medeniyetlerin üzerinde görmüştür. Büyük Atatürk’e göre başarının yolu birçok faziletlere sahip olmanın yanı sıra çok çalışmaktan geçer.

30 Ağustos (Zafer Bayramımız) öncesi Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz ve Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanılması ardından verdiği “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emriyle o en büyük vizyonunu o tarihte ortaya koymuşturlar.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Deniz Kuvvetlerimizin kahraman komutanları, subayları ve erleri bu vizyon ışığında görevlerini büyük ciddiyetle bugün de ifa etmektedir. Onurluyuz. Gururluyuz!

Büyük Atatürk’ün tarihi iki konuşmasından derlediğimiz sözcüklerinin anlamı günümüzde de oldukça kıymetli. İstifade ettiğimiz kaynağın orijinal basımına saygı duyup, yazımları olduğu gibi aktardık.

Hatırlayalım.

“ONUNCU YIL NUTKUNUN METNİ

Yurttaşlarım!

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.
Buradaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârene yürümesine borçluyuz.
…”

***

“Atatürk’ün Silahlı Kuvvetlere Mesajı (29-X-1938)

ORDU, TÜRK ORDUSU! İŞTE BÜTÜN MİLLETİN GÖĞSÜNÜ İTİMAT, GURUR DUYGULARİYLE KABARTAN ŞANLI AD.
K. ATATÜRK
Atatürk’ün, millete ve orduya son hitabı, nev’amâ veda mesajı olan bu hitabe, Ankara Hipodromu’ndaki geçit resminden önce, Başbakan tarafından okunmuştur.

“Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu!

Memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felâket ve musibetlerden ve düşman istilâsından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyetin bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silâh ve vasıtalariyle mücehhez olduğun halde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.

Bugün Cumhuriyetin on beşinci yılını mütemadiyen artan büyük bir refah ve kudret içinde idrak eden büyük Türk milletinin huzurunda kahraman ordu, sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken, büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum.

Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve âmâde olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır. Büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silâhlar ile bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragati nefis ve istihkarı hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyya olduğunuza eminim. Bu kanaatle Kara, Deniz, Hava Ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile subay ve eratını selâmlar ve takdirlerimi, bütün ulus muvacehesinde, beyan ederim.

Cumhuriyet bayramının on beşinci yıldönümü hakkınızda kutlu olsun.”

Kaynak:
1. Silahlı Kuvvetler Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Sayı 208, Sayfa 7, ‘ATATÜRK’ÜN KENDİ EL YAZILARI İLE ONUNCU YIL (29-X-1933) NUTKUNUN ASLI’
2. Silahlı Kuvvetler Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Sayı 208, Sayfa 3, ‘Atatürk’ün Silahlı Kuvvetlere Mesajı, 29. 10. 1938’