Ana sayfa Haberler Enerji MTA, jeolojik ve jeofizik verileri yabancılarla paylaşacak

MTA, jeolojik ve jeofizik verileri yabancılarla paylaşacak

0
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2977) bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin düzenlenme amacı birinci maddede, ‘‘Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yırtdışında arama ve araştırma faaliyetleriyle ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında şirket kurmasına, yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurtiçinde ve yurtdışında şirket veya ortaklık kurmasına, imtiyazlı ortak olmasına, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarının alınıp satılmasına, yurtdışında çalışma büroları açılmasına, harcama yapılmasına, personel çalıştırılmasına, personelin niteliği ve niceliğine, görevlendirilmelerine, görev sürelerine ve ücretlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir’’ olarak belirtildi.

Yapılan değişiklikler içerisinde yer alan, ‘‘Doğal kaynakları aramak, araştırmak, bulmak ve bulunmasına yönelik altyapı bilgileri üretmek, ürettirmek, işletmek, işlettirmek, her türlü jeolojik ve jeofizik verileri toplamak, bu bilgileri arşivlemek, değerlendirmek’’ maddesi, yabancı gerçek ya da tüzel kişilerle kurulan ortaklıklarda milli kaynaklara ilişkin her türlü bilginin yabancılarla paylaşılması açısından dikkat çekiyor.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.