Ana sayfa Araştırma Liman ülkeleri 2020 kükürt düzenlemelerine karşı nasıl hazırlandılar?

Liman ülkeleri 2020 kükürt düzenlemelerine karşı nasıl hazırlandılar?

0
Denizcilik sigorta şirketi Standard Club, kükürt oranı denetleyicisi ve ceza yaptırımına sahip bazı bölgelerde ihlallere karşı ne gibi uygulamalar yapıldığını araştırdı.

Yararlı ve pratik bir bilgi derlemesi oluşturma adına yapılan araştırmada; Brezilya, Çin, Danimarka, Norveç, Panama, İspanya ve İsveç’te limanların yerel muhabirleri ile iletişime geçildi.

Şirket, muhabirlere şu soruları yöneltti:

1. Uyumlu yakıtların satıldığı noktalar sizin bölgenizde bulunabilecek mi?

2. Hangi hükümet organı veya kuruluşu kükürt ihlalleri nedeniyle para cezası veriyor?

3. Para cezalarının ne kadar olacağını tahmin ediyorsunuz?

4. Kükürt oranı ihlalleri olduğu zaman cezai işlem uygulanma ihtimali bulunuyor mu?

5. Kükürt oranı ihlali tespit edilen gemiler gözaltına alınabilir mi? Bu durumda kulüp taahhütnameleri gemilerin serbest bırakılmasını sağlayabilecek mi?

6. Para cezalarına itiraz kabul edilecek mi?

7. Yakıt ihlali yapan gemiler için hangi beklenmedik önlemler bulunuyor?

Liman muhabirlerinden alınan cevaplara istinaden ülkelerdeki uygulamalar aşağıdaki gibidir;

Brezilya

1. Uyumlu yakıt satış noktaları; Salvador, Sao Luis, Belem ve Macapa’da bulunuyor.

2. Para cezaları her limanda; ANP, IBAMA(Çevre Otoritesi) veya Liman Başkanlığı ofisi tarafında verilebilecek.

3. Yakıt ihlali durumunda cezaların tahmini 5,000 BRL ile 2,000,000 arasında değişmesi bekleniyor.

4. Brezilya’da kükürt oranı ihlalleri olduğu zaman cezai işlem uygulanma ihtimali bulunuyor.

5. Gemiler şartnamede yazıldığı gibi uyumlu yakıt taşıdığını kanıtlayana kadar gözaltında tutulabilir. Bir geminin kulüp taahhütnamesinin kabulü vakalara göre değişiklik gösterebilir.

6. Para cezalarına itiraz etmek mümkündür.

7. Uyumsuz kullanım durumunda ilgili makamların, gemilerde bulunan uygunsuz yakıtların gemilerden çıkarıldığını onaylamaları gerekmektedir.

Çin

1. Uyumlu yakıt satış noktaları bulunuyor. Ancak, üyelerin uygunluk durumunu onaylamadan önce yerel acentelere ve liman yetkilisine danışmaları gerekiyor.

2. Yerel Deniz Otoritesi (MSA) kükürt ihlalleri için para cezası verebilecek.

3. ÇHC Hava Kirliliği Önleme ve Kontrol Kanunu’na göre, armatörler 10.000 RMB ile 100.000 RMB arasında değişen idari para cezaları ile karşı karşıya gelebilir.

4. Pek olası gözükmese de, ciddi ihlaller durumunda cezai işlem olasılığı bulunuyor.

5. Gemiler, ciddi ihlaller tespit edildiği durumlarda gözaltına alınabilir. Bir kulüp taahhütnamesinin kabul edilip edilmeyeceği bilinmemektedir.

6. Gerçekleşen bir ihlale uygulanan para cezasına yapılan itirazın kabul görmesi olası değildir. Ancak, idari prosedürlerin yanlış uygulandığından (yani ihlal bulunmadığında) şüphelendiklerinde armatörler cezaya itirazda bulunabilirler.

7. 1 Ocak 2020’den itibaren bir gemi uygun yakıt temin edemezse Çin sularına girmeden önce MSA’ya bir FONAR göndermelidir. 1 Mart 2020’den itibaren, bir gemi Çin sularında uygun olmayan bir yakıt taşıyorsa, uyumlu olmayan yakıtı boşaltabilir (MSA onayına tabii olarak), bu yakıtları kullanmamayı taahhüt ettikten sonra onları tutabilir.

Danimarka

1. Uyumlu yakıtlar Danimarka’da satışa sunulacak.

2. Kükürt ihlali durumunda, Liman Devleti Kontrolü ve polis idari para cezası uygulayabilir.

3. Uygunsuz yakıt tespiti durumunda 30,000 DK ve 300,000 DK arası bir idari para cezası uygulanabilir.

4. Bazı durumlarda uygunsuzluk nedeniyle caza davası açılabilir. Cezai takibat ve kamu mahkemeleri duruşmaları sonucuna göre polis tarafından para cezası uygulanabilir. Ağır ihlal ve sürekli ihlal durumunda iki yıla kadar hapis cezası uygulanabilir.

5. Para cezalarına olağan yargı kanalları aracılığı ile temyiz başvuru yapılabilir.( Temyiz Mahkemesi’nde ve potansiyel olarak Yüksek Mahkeme’de).

6. Uygunsuzluk durumunda, gemi yetkililerinden uygunluk için gerekli adımlar attığını göstermeleri istenecektir. Tesis sahibinin, uyumlu yakıt edinme çabalarını gösteren belgeler sunması gerekecektir.

Norveç

1. Uyumlu yakıtlar Norveç’te satışa sunulacak.

2. İhlal tespiti durumunda, Norveç Denizcilik Otoritesi (Sjøfartsdirektoratet) idari para cezası uygulayabilir.

3. Mümkün olan en düşük para cezası 79,886 NOK civarındadır. Para cezalarını genellikle 250,000 NOK civarındadır, ancak bu rakam ihmal ve/veya suçluluk durumuna göre artış gösterebilir.

4. İhlal tespiti durumunda ceza davaları açılabilir.

5. Gemileri kükürt ihlali yaptıklarının tespiti halinde tutuklanmaları mümkündür.

6. Norveç İklim ve Çevre Bakanlığı’na para cezasının temyizi için başvuruda bulunmak mümkündür.

7. Uyumsuzluk durumunda, uyumsuz olan yakıt değiştirilebilir.

Panama

1. Uyumlu yakıtlar Panama’da satışa sunulacak.

2. Uygunsuz yakıt tespiti halinde, Panama Denizcilik Otoritesi (PMA) ve Panama Kanalı Otoritesi(PCA) tarafından idari para cezası uygulanabilecek.

3. PMA ve PCA para cezalarını ihlalin ciddiyetine göre hesaplar, ancak bugüne kadar uygulanan bir para cezası bulunmuyor.

4. Şu anda, kükürt ihlallerine ilişkin bilinen her hangi bir cezai işlem bulunmuyor.

5. Gemiler ihlal durumunda PMA ve PCA tarafından gözaltına alınabilir, ancak bunun olası olmadığı gözüküyor. PMA geçmişte kulüp taahhütnamelerine karşı belirsizdi, ancak PCA bunları düzenli olarak diğer konular için kabul ediyor.

6. İdari para cezası genellikle uygulanmıyor.

7. Panama’da uyumsuz yakıtları boşaltmak için sınırlı sayıda seçenek mevcut.

İspanya

1. Uyumlu yakıtlar İspanya’da satışa sunulacak.

2. Uygunsuz yakıt tespiti halinde, Liman Başkanlığı’nın ofisi kamu işlerinden sorumlu Devlet Bakanlığına ait olan Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü’ne ait olduğundan, İspanya Merkez Yönetim Otoritesi tarafından idari para cezası uygulanacaktır.

3. Para cezaları için belirlenmiş bir rakam bulunmamaktadır. 180,000 euro civarında gözükse de genellikle 22,000 euro civarında cezalar uygulanmaktadır. Kasıtlı eylemlerde para cezaları 600,000 euro gibi yüksek rakamları bulabilir. Ayrıca Liman Başkanlığı geminin denize açılmasına izin vermek için bir garanti isteyecektir(Kulüp taahhütnameleri kabul edilmez).

4. Teorik olarak ancak, uyumsuz yakıtların kasıtlı kullanımı tespit edilir ise cezai işlem uygulanır.

5. Gemiler kükürt ihlali durumunda gözaltına alınabilir. Bu durumda kulüp taahhütnameleri kabul edilmez. Yetkililer sadece İspanyol sigortacıları ya da bankaları tarafından verilen nakit, depozito, tahvil veya banka teminatını kabul edecektir.

6. Para cezalarına itiraz etmek mümkündür ancak başarı olasılığı düşüktür.

7. Gemilerde bulunan herhangi bir uyumsuz yakıt durumunda, kullanılmasa bile yasaklanacak, gemi iyi çalışır durumda bir scrubber’a sahip olmadığı sürece benzer yaptırımlar uygulanacaktır. Depolama tanklarının örneklenmesine ek olarak, tank temizliği ve yakıt teslimat notu gerekecektir.

İsveç

1. Uyumlu yakıtlar İsveç’te satışa sunulacak.

2. Kükürt ihlali tespiti durumunda sahil güvenlik idari para cezası uygulayabilecek.

3. İhlal durumunda uygulanacak para cezasının değeri halen tartışılmaktadır. Bununla beraber kükürt sınırlarına uyulması için cezaların yüksek olma ihtimali bulunuyor.

4. İhlal durumunda herhangi bir cezai yaptırım olması beklenmiyor, sadece para cezaları verilecek.

5. Çok aşırı durumlarda gemiler kükürt ihlali nedeniyle gözaltına alınabilecek. Bu durumda yetkililerin bir kulüp taahhütnamesini kabul edip etmeyeceklerini tahmin etmek zor gözüküyor.

6. Para cezalarına itiraz etmek mümkün.

7. Uygunsuz yakıt bulunan gemilerin bu yakıtları boşaltabilmeleri için bölgede birçok köklü yakıt operatörü mevcut.