Ana sayfa Haberler Deniz Ticareti Kurvaziyerlere destek Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Kurvaziyerlere destek Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi

0

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkındaki Karar, bugün resmi gazetede yayınlandı.

16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet günün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile turist getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin esaslar belirlendi.

Karar’a göre, (A) grubu seyahat acentalarına ülkeye getirdikleri yabancı turist başına ocak, şubat, mart, nisan, kasım, aralık aylarında 45 dolar, mayıs ve haziran aylarında 35 dolar ve diğer aylarda da 25 dolar olarak sağlanacak destek her bir turist için bir kere uygulanacak.

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkındaki Karar’ın yürürlüğe konulması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 24/11/2017 tarihli ve 247004 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanan tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.