Ana sayfa Haberler Deniz Ticareti İhracatçıya yüzde 90 garanti

İhracatçıya yüzde 90 garanti

0
Türk Eximbank, sunduğu kredi ve sigorta imkanlarıyla konkordato, iflas, ithalat yasağı, politik ve ticari risklere karşı ihracatçılara yüzde 90 garanti sağlayacak.

Ayrıca, ihracatçıların kredi ve sigorta başvuru süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurum, işlemlerin büyük çoğunluğunu mail yoluyla yürütmeye başladı.

Yapılacak olan sigortalar, ihracatçılara alacakların vadesini beklemeden iskonto edebilme imkanı sunuyor. Bu sayede gönderilen malların güvence altına alınması sağlanıyor ve bir sıkıntı olduğu zaman firmaların meblağlarını tahsil edebilecekleri bir kurum bulunmuş oluyor.

Sigorta ve kredi süreçlerinin çoğunlukla dijital ortama aktarılmış olması işlemlerin sonuçlanma sürelerini oldukça kısaltacak. Firmalar bu süreçlerde sadece iki adet muvafakatname verdikten sonra geriye kalan tüm evraklarını mail yoluyla iletebilecek.

Konu ile ilgili açıklamarda bulunan Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, ‘‘Artık neredeyse tüm işlemleri bu iki evrakı aldıktan sonra mail kanalıyla yürütebiliyoruz. Geçmiş dönemde çok evrak istenen bir dönemden şu anda daha çok sadeleştirilmiş bir seviyeye geldik. Yeni bir firmaysanız bankadan getireceğiniz bir niyet mektubu olması gerekiyor. Bunun dışında evrak setiyle beraber niyet mektubu bize ulaştığı taktirde analiz çalışması hızlı bir şekilde yapılıyor, limit koşuları belirleniyor ve kredinizi kullanabiliyorsunuz. Eskisi gibi firmaların kredi başvuru süreçlerinde evrak hazırlamakta zorluk çekeceği bir durum yok. Sigorta süreci de alıcıların tahsilat güvencesini sağlamak için satıcı firmayla Eximbank’ın karşı karşıya geldiği bir sistem. Bir malı güvenle yurtdışına satmak istiyorsanız sigorta tarafında Eximbank’ı kullanmanız faydanıza olacaktır. 2021 yılında KOBİ’leri daha çok Eximbank ile tanıştırmak istiyoruz. 2021 yılında sigorta sabit ücretleriyle ilgili değişikliğimiz olabilir,” ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank finansman programları
-Yurtiçi krediler; kısa vadeli, orta uzun vadeli, döviz kazandırıcı hizmet

-Alacak sigortası; kısa vadeli, orta uzun vadeli

-Uluslararası krediler; uluslararası ticaretin finansmanı, proje kredileri

Kredi programlarının ortak özellikleri;

-Mal ve hizmet ihracatı taahhüdü

-Teminat (Teminat mektubu, KGF kefaleti)

-Her firma için aynı faiz oranı

-Program limiti (firmaları kendi iç dinamikleriyle değerlendiriliyor)

Kredi kullanıcısı firmalar için mal ihracatı;

-Mal ihracatı; Firmalar, ihracatçı, imalatçı(ihracata yönelik mal üreten) ya da imalatçı+ihracatçı olması halinde kredi kullanabilir.

-Hizmet ihracatı; Turizm işletmeleri ve seyahat acentaları, özel havayolu firmaları, nakliyat işlemleri, müteahhitlik firmaları, müşavirlik, mühendislik ve yazılım firmaları olması halinde kredi kullanabilir.

Kısa vadeli krediler
-Sevk öncesi ihracat kredisi (Bankalar aracılığıyla kullandırılan, Eximbank’ın kendi kaynağından finanse ettiği, teminat mektubu olmadan, bankanın krediyi doğrudan firma hesabına aktardığı kredi programıdır)

Reeskont kredisi (Türkiye’de verilen en düşük maliyetli kredidir. Merkez Bankası’ nın kaynağı ile kullandırılan iskonto kredileridir)

Sevk sonrası reeskont kredisi (Sigorta poliçesinin kredinin teminatına alınarak, alacağın Yüzde 85’inin TCMB kaynağı ile iskonto edildiği kredi programıdır)

İhracata hazırlık kredisi, KOBİ ihracata hazırlık kredisi, DTŞ ihracat kredisi.

Orta uzun vadeli krediler: İhracata yönelik işletme sermayesi kredisi, ihracata yönelik yatırım kredisi, marka kredisi, özellikli ihracat kredisi, finansal kiralama şirketlerine yönelik kredi programı, yurtdışı mağazalar yatırım kredisi.

DKH kapsamındaki krediler: Döviz kazandırıcı hizmet kredisi, turizm kredisi, uluslararası nakliyat pazarlama kredisi, yurt dışı fuar katılım kredisi, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri köprü kredisi.

Kredi başvuru evrak seti: Bilanço ve gelir tabloları, GİB ve TAKPAS muvafakatnamesi, imza sirküleri ve firma yetkililerinin kimlik bilgileri (firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel imza sirküleri ile kimlik fotokopileri), detay mizanlar (son 3 yıla ilişkin bilanço dönemleri itibarıyla hazırlanmış detay mizanlar ve gerekiyorsa ara dönem detay mizanları), hazirun cetveli, ticaret sicil gazeteleri, uzun vadeli borç itfa tablosu, bağımsız denetim raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kredi derecelendirme raporu, devam eden/tamamlanan işler tablosu. Kapasite raporu

Evrak Seti için detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Sigorta süreci
1)Alacaklarına tahsilat güvencesi sağlamak isteyen firma Türk Eximbank’a gelir.

2)Satıcı firma Türk Eximbank’tan alacak sigortası poliçesi yaptırır.

3)Satıcı firma, müşterileri için Türk Eximbank’tan alıcı limiti talep eder.

4)Türk Eximbank satıcı firmanın müşterilerini finansal açıdan değerlendirir. Alıcı limiti tahsis eder.

5)Satıcı firma, alıcı limiti çerçevesinde alıcı firmaya sevkiyat gerçekleştirir.

6)Zararın kesinleşmesi halinde Türk Eximbank mal bedelini belirlenen oranda tazmin eder.

Gerekli belgeler;

Kısa vadeli ihracat kredi sigortası programından yararlanmak isteyen ihracatçı firma poliçe başvuru formunu doldurup ekleriyle birlikte Türk Eximbank’a gönderir.

Ülke portföy bildirim formu: Formun dijital ortamda doldurulmasından sonra çıktısının alınması, çıktının imzalı ve kaşeli olacak şekilde gönderilecek olan belgelerin arasına eklenmesi ve e-posta yoluyla ilgili şube uzmanına gönderilmesi gerekiyor.

İmza sirküleri: Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da fotokopisi.

Muvafakatname
Vekaletname: İmalatçı olan firmalar tarafından gönderilmesi gerekiyor.

Ticaret sicil gazetesi: Firmanın kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklerine ilişkin ticaret sicil gazetelerinin fotokopileri.

Şirket türünün anonim şirket olması durumunda güncel hazirun cetvelinin, limited şirket olması durumunda ise güncel ortaklık pay defterinin ticaret sicil gazetesine ek olarak gönderilmesi gerekiyor.

Firmanın temsil ve ilzama yetkili kişilerinin kimlik bilgileri

Vergi kimlik numarasının tespitini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler

Elektronik bankacılık sözleşmesi

İnternet başvuru formu

Kobi beyan formu

IBAN bildirim formu ve taahhütnamesi

Poliçe tanzim ücretinin yatırıldığına dair dekont

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.