Ana sayfa Gündem Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

0
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafında 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik gereği 18.01.2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinde değişikliğe gidildi.

18 Ocak 2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de ‘’GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar bir yıl içerisinde YK tarafından düzenlenen klas sertifikasını almak zorundadır.
(2) Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemiler, yetkilendirme protokolü yapılana kadar İdare veya YK’ler tarafından belgelendirme işlemlerine devam edilir.’’
Şeklinde yayımlanan madde; 24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de:

‘’GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin (SOLAS) İdarelerin korunaklı alanlarda yapılacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşulu ile muafiyetler tanıyabilmesine ilişkin kuralına uygun olarak, yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranmaz. Bu yolcu gemileri arasında YK tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan İdare tarafından ilave gerekler istenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yolcu gemileri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl sonra YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zorundadır.
(3) Ege Denizi’ndeki adalara yapılacak seferlerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş veya düzenlenecek yolcu gemilerinden ise YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranır ve bu gemiler klaslı olarak çalışmaya devam eder.
(4) Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan yolcu gemilerinin belgelendirmeleri talep halinde İdare tarafından yapılır.
(5) Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemiler, yetkilendirme protokolü yapılana kadar İdare veya YK’ler tarafından belgelendirme işlemlerine devam edilir.”
şeklinde değiştirildi.