Esinduy: Liberya bayrağı, deniz endüstrisinin dinamiklerine hakim bir kadroya sahiptir

MDN İstanbul

Erhan Esinduy
Erhan Esinduy
Liberya Bayrağı İstanbul Ofisi Genel Müdürü Erhan Esinduy, bayrağın tüm dünyadaki en etkili ve vergi hususunda en verimli gemi ve şirket sicillerinden biri olduğunu belirtiyorLiberya Bayrağı, dünya üzerindeki tüm filoların yüzde 12’sine tekabül eden ve toplamda 150 milyon tonu aşan taşıma kapasiteleriyle, sicile kayıtlı olan 4 bin 170’ten fazla sayıdaki gemiden oluşmaktadır.
“Liberya, dünyanın en güvenli ve güvenilir gemi siciline sahip olmasıyla, uluslararası alanda saygı kazanmıştır,’’ diyen Liberya Bayrağı İstanbul Ofisi Genel Müdürü Erhan Esinduy, “IMO’yla birlikte U.S. Coast Guard ve Paris MoU ile Tokyo MoU gibi başlıca ve büyük Liman Devleti Kontrol Yetkili Makamları’nın da aralarında bulunduğu birçok sanayi kuruluşunca tanınmış ve onaylanmış olan Liberya bayrağı; ABD merkezli ve tüm dünyada bağımsız olarak faaliyet gösteren Liberian International Ship&Corporate Registry’nin (LISCR, LLC) her biri deniz endüstrisinin dinamiklerini ve kurumsal yapılarını çok iyi bilen profesyonel kadrosu tarafından yönetilmektedir. Bunun yanında, usta yönetim kadrosuyla Liberya bayrağı, tüm dünyadaki en etkili ve vergi hususunda en verimli gemi ve şirket sicillerinden biridir’’ dedi.

Liberya bayrağının kuruluşundan bu yana; filosundaki gemi sayısı, gemilerinin boyutları ve toplam tonajları açılarından, özellikle son yıllarda kayda değer bir hızlı büyüme kaydettiğini açıklayan Esinduy; bayrağın kapasitesini yaklaşık 90 milyon ton artırdığını ve bu oranın, Liberya bayrağının en yakın rakibinin aynı dönem içerisinde ulaştığı büyümenin iki katına tekabül ettiğini belirtti.

Küresel bir destek altyapısı oluşturan Liberya Bayrağı’nın 7/24 kapsamlı bir hizmet vermekte olduğunu belirten Erhan Esinduy, ‘’Liberya Bayrağı, en büyük ve önemli denizcilik merkezlerine konuşlandırdığı bölgesel ofisleri, 400’den fazla profesyonel inspector’ları ve kalifiye denetmeniyle armatörlere ve operatörlere hizmet vermektedir. Liberya; Yıllık Bayrak Devleti Denetlemesi’ni (Annual Flag State Inspection), ISM’yi, ISPS’yi ve MLC’nin 2006 gereksinimlerini de kapsayan, Liberya’nın kendine özgü ‘Harmonize Denetim Programı’ seçeneğiyle birlikte; gemi sahipleri için uygun, verimli ve etkin maliyetli sertifikasyon hizmetleri sunmaktadır,’’ dedi.

Liberya Bayrağı’nın armatörler/gemi işletmecileri için sağlamış olduğu avantajlar ise şunlar;
– Çin-Liberya Denizcilik Anlaşması: Armatörler, liman ücretlerinde yapılan yaklaşık 100 bin dolarlık indirimin, 100 gün olarak baz alınan yolculukları için zaman/kira (time/charter) oranında kendilerine günlük 1,000 dolar efektif net kazanç sağladığını belirtiyorlar. Liberya Bayrağı’nı taşıyan gemiler, Çin’in herhangi bir limanını ziyaret ettiğinde, tonaj için kendilerine uygulanan ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanabiliyorlar ki bu öncelikli fiyatlar sayesinde her bir geminin tonaj bakiyelerinde yüzde 28’e varan indirimlere sahip olabiliyorlar. Çinli yetkililer, Liberya Bayrağı taşıyan gemilerdeki gereksiz bekleme sürelerini ortadan kaldırmak için her türlü önlemi alıyor ve bu gemilere öncelik tanıyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti yetkili makamları, Liberya Denizcilik İdaresi (Liberian Maritime Authority) tarafından düzenlenmiş olan ve ister Liberya’nın isterse başka bir ülkenin gemisi olsun, Liberya Sicili altındaki gemilerin taşıdığı evrakları ve sertifikaları onaylıyorlar. Ayrıca, geçerli tonaj belgelerine sahip olan Liberya Bayrağı gemileri, Çin’deki limanlarda tekrar ölçümleme/tartma işlemlerine maruz kalmıyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti yetkili mercileri, Liberya bayraklı gemilerin mürettebatları için Liberya tarafından hazırlanan gemi adamı cüzdanlarını ve kayıt defterlerini de kabul edip onaylıyorlar.
– Gemi Finansmanı: Liberya Bayrağı’nın ipotek kayıt yönetmeliği pek çok uluslararası bankalar tarafından tanınıyor ve kabul ediliyor. Böylece, en uygun ve avantajlı finans imkânını sağlıyor.
– Elektronik Yağ Kayıt Defteri (ORB): Elektronik Yağ Kayıt Defteri (ORB), alışılagelmiş olan ve kâğıda basılı yağ kayıt defterlerinin (ORB) (Bölüm I ve Bölüm II / Part I and Part II) yerini almak üzere ve daha etkili bir elektronik format kullanılarak, daha doğru yağ kayıtlarının tutulması için tasarlanmış.
ORB’nin oluşturulma amaçlarının arasında yağ kayıt defterlerinin kaybedilmesini önlemek, yağlı karışımların iç transferleri sırasındaki evrak kayıplarının önüne geçmek, ORB’ye yapılan girişlerle yağlı su ayracının kapasitesi arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak, MARPOL ve IMO MEPC Circ. 736/Rev.2 gereksinimleriyle uyumlu olarak tasarlanan seyir defteri (log) girişlerindeki tahrifatları ve sahteciliği engellemek bulunuyor. Kısacası ORB gemi operasyonlarında şeffaflık, güvenilirlik ve izlenebilirlik sağlamak amacıyla geliştirilmiş.
– ISM/ISPS/MLC için Harmonize Denetim Programı: Liberya bayrağı hem Uluslararası Güvenlik Yönetimi (International Safety Management – ISM) hem de Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri (International Ship and Port Facility Security – ISPS) tüzükleri dahilinde, öncü denetmenlerden oluşan küresel bir çalışma ağı oluşturan ilk ve tek büyük bayrak sicili olma unvanına sahip. Liberya bayrağı; bu uluslararası tüzüklerin birbirleriyle örtüşen gereksinimlerini bir araya getirerek; armatörler için uygun, verimli ve etkin maliyetli sertifikasyon hizmetleri sunuyor.
– SeaNet’ten İç Denetim hizmetleri: Liberya bayrağının iş ortağı SeaNet, uzman ekibiyle profesyonel ISM/ISPS iç denetimlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.
– Vergiye Hassas Yükümlendirme: Liberya sicilindeki gemiler, net tonajlarına göre belirlenen sabit bir ücret üzerinden yıllık olarak vergilendiriliyorlar. Gerçekleştirilen operasyonlara ve kâr oranlarına bağlı olarak vergi tahakkuk edilmiyor.
– Çifte Vergilendirme Anlaşmaları: Liberya’nın birçok ülkeyle yaptığı ticaret ve vergi tahakkuk anlaşmaları dolayısıyla, denizcilik sektörünün hemen hemen tüm büyük alanlarında çifte vergilendirme hususu önlenmiş.
– Avrupa Birliği Tonaj Vergisi Sistemi’ne uygun gemi sicili: Liberya bayrağı; İngiliz, Alman ve Hollanda vergi sistemleri de dahil olmak üzere; Avrupa Birliği içerisinde hâlen önerilmekte olan yeni Tonaj Vergi Sistemleri için geçerli ve makul bir seçenek.
– Güvenlik ve Kalite Saygınlığı: Sigortacıların, Liman Devleti Kontrol Makamları’nın, denizcilik sektörü avukatlarının ve kurtarma/tahlisiye kurumlarının uzun yıllardır hazırladıkları bağımsız raporların ve istatistiklerin tümünde; Liberya, kaliteli standartlara sahip olan bir gemi sicili olarak atfediliyor.

ETİKETLER:
Bunu Paylaşın