Elinde hisse senedi olanlar dikkat!

MDN İstanbul

Bu yılın sonunda süre dolmadan yatırımcıların henüz kaydettirmemiş oldukları evlerinde ve işyerlerinde sakladıkları hisse senedi ve yatırım fonlarını mutlaka Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) kaydettirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ellerindeki kaydettirilmemiş hisse senetlerinin hiçbir değeri kalmıyor ve hiçbir hak talep edilemiyor.
Bu sebeple hak kaybına uğramamak için süre dolmadan elinizi çabuk tutun. Bu konuda merkezi kayıt kuruluşunun duyurusu şöyle: 25.2.2011 tarihli ve 27857 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı kanunun 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6. maddesinde, “her bir sermaye piyasası aracının Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemesine başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmemesi halinde, söz konusu olan hisse senetleri ise ihraççıya kanunen intikal edeceği, bu durumda paydan doğmuş olan hakların, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılacağı, teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacakların ise bu tarihte zamanaşımına uğrayacağı” belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 2005 yılı itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmesine başlanan sermaye piyasası araçları için hak sahibi bazında kaydileştirme süresi, kanun maddesinde öngörülen 31 Aralık 2012 tarihinde sona erecek. Hisse senetlerini, yatırım fonlarını fiziken elinde bulunduran yatırımcıların, 31.12.2012 tarihine kadar aracı kurumlara, bankalara ve/veya ihraççı şirketlere başvurarak hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız. 31.12.2012 ve izleyen yıllarda hak kaybı süresi dolacak şirket ve fonlar, MKK’nın internet sitesinden izlenebilmektedir.

ETİKETLER:
Bunu Paylaşın