Ana sayfa Haberler Deniz Ticareti İMEAK DTO Yönetim Kurulu, Çakır hakkında açıklama yayınladı

İMEAK DTO Yönetim Kurulu, Çakır hakkında açıklama yayınladı

0
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO)’nın geçtiğimiz Perşembe günü, Fındıklı’da bulunan merkez binasında gerçekleşen Aralık ayı Meclis Toplantısı’nda Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) ve Piri Reis Üniversitesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çakır tarafından dile getirilen açıklamalara ilişkin DTO Yönetim Kurulu tarafından Oda’nın resmi internet sitesinde duyuru yayınlandı.

DTO Yönetim Kurulu tarafından yapılan duyuru şöyle:

Değerli Kamuoyunun Dikkatine,

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Salih Zeki Çakır’ın, Aralık ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada,  Odamız, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) ve Piri Reis Üniversitesi arasındaki ilişki hakkında dile getirdiği, hiçbir gerekçe ve hukuki temele dayanmayan ve gerçekleri saptırmaya yönelik iddialarına ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yönetim Kurulumuz, 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimler sonucunda oluşan Oda Meclisi tarafından 13 Nisan 2018 tarihinde seçilmiş olup, 18 Nisan 2018 tarihi itibarıyla göreve başlamış ve göreve geldiği tarihten itibaren gerçekleştirdiği tüm iş ve işlemlerde 5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde hareket etmiştir. Yapılan faaliyetlerin uygunluğu ve mali konular Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.  

Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV), Deniz Ticaret Odası (DTO) şemsiyesi altında bulunan denizcilik camiasının maddi ve manevi katkı ve gayretleri ile tamamı denizcilik camiamızın mensuplarından oluşan üyeler tarafından 7 Ocak 1993 tarihinde, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1993/1 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. 

TÜDEV’in 4 Aralık 2003 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; DTO,  TÜDEV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulları, TÜDEV Deniz Eğitim Merkezi’nin artık yükseköğretim düzeyinde “Türk Denizcilik Üniversitesi” olarak hizmete devam etmesini arzulamış ve bu yönde karar almışlardır. 

Bu kararın hemen akabinde, Yüksek Öğretim Kurumu’na, üniversite kuruluşu ile ilgili 9 Şubat 2004 tarihinde başvurulmuştur. Uzun ve zorlu uğraşlar sonucunda T.C. Piri Reis Üniversitesi, Anayasanın 130/2 ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun bir biçimde, 8 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuştur.

Piri Reis Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3. Maddesine istinaden “kamu tüzel kişiliğine sahip” bir yükseköğretim kurumudur.

31 Aralık 2005 tarih ve 26040 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili değişiklikleri çerçevesinde; vakıf yükseköğretim kurumları, eğitim öğretim ile idari ve mali konularda Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidir. Bu bağlamda Piri Reis Üniversitesi adı geçen Yönetmelik uyarınca Yükseköğretim Kurumu tarafından her yıl denetlenmektedir.

Öte yandan, TÜDEV’in mevcut Vakıf Senedi’ne göre, İMEAK DTO Meclis üyelerinin tamamı (119) makama bağlı mütevelli heyeti üyesidir. Yine Vakıf Yönetim Kurulu’ndaki 3 üye de, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın göstereceği üyeler arasından seçilmektedir. Hal böyleyken, mevcut durumda; Vakfın 9 asil yönetim kurulu üyesinin 8’i ve yine 9 yedek yönetim kurulu üyesinden 8’i İMEAK DTO Meclisi üyesidir.

Keza Piri Reis Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti’nde yer alan 15 üyeden 9’u İMEAK DTO Meclis üyesi olup, bunlardan 4’ü aynı zamanda İMEAK DTO’nun Yönetim Kurulu Üyesidir.

İMEAK DTO’nun Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Türk Deniz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nun ve Piri Reis Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti başkanıdır. 

Yukarıda açıklık getirilen hususlardan anlaşılacağı üzere İMEAK DTO, TÜDEV ve Piri Reis Üniversitesi arasında mevzuat ve fiiliyat açısından çok güçlü ve kuvvetli bir bağ hâlihazırda mevcuttur. 

Odamızın 2020 Yılı Bütçesi Meclis üyelerimizin oylarıyla kabul edilmiştir. Faaliyet planı ve kabul edilen bütçe doğrultusunda harcamalar hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Gözden kaçmayan bir diğer husus ise, Sayın Meclis Başkanının, söz konusu açıklamasını bütçe oylamasının hemen öncesinde yaparak, iç tüzüğümüzün Oda Meclis Toplantıları ve Meclisin Çalışma Düzeni maddesindeki “Meclis başkanı mevzular oya konulurken leh veya aleyhte mütalaa beyan edemez ve oyunu ihsas edemez, yalnız oylamada oyunu kullanır” hükmünü açıkça ihlal etmesi olmuştur.  

Tüm bu gerçekler açıkça ortada iken, hukuksuz hiçbir harcama ve uygulama olmamasına ve bu konularda talep edilebilecek her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilme imkânına rağmen, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı zan altında bırakabilecek açıklamaların hangi amaçla yapıldığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kuşkusuz ki, asılsız iddiaların vebali yapanların boynuna olacaktır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu