Ana sayfa Yazarlar Aret Taşcıyan Marine Insurance Act 2016

Marine Insurance Act 2016

0

Mart 2015 nüshasında “ELVEDA MIA 1906  HOŞ GELDİN MIA 2015” başlıklı yazımı anımsayanlar bu makaleyi de onun bir devamı olarak okuyabilirler. İngiliz Parlamentosu 2015 Kanun taslağını, bir bölümü hariç onaylamış ve Kanun MarineDeal News’ün Mart 2015 nüshasında yayınlandığı gibi 12 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak son anda, Taslak Parlamento’ya sunulmadan hemen önce, Hazine tarafından taslaktan çıkartılan bir madde vardı. Yani kanun taslağı Parlamento müzakerelerine orijinal metninden bir madde eksik olarak yollanıyordu. Çıkartılan bu madde; Sigortacıların teminata giren hasarları makul bir zaman birimi içinde ödeme zorunluluğunda oldukları ile ilgili madde idi.
Bu maddeye göre; Şayet teminata giren bir hasar güçlü ve kanuni bir nedene dayandırılmadan makul bir zaman birimi içinde ödenmez ise, sigortacılar sadece gecikme faizini ödemek ile sorumlu olmayacaklar, sigortalının hasarlarını geç tahsil etmesi sonucu karşılaşacağı ek zararları ve masrafları da tazmin etmek zorunda kalacaklardı. “Makul Zaman”ın tarifine gelince, bu maalesef sigortacılık terminolojisinde hala soyut ve hasarın boyutlarına, karmaşıklık derecesine göre değişen bir kavram. Sigortacıların hasarı sağlıklı bir şekilde değerlendirmeleri için gerek duydukları zaman gecikme sayılmayacağı gibi, istismara mahal vermeden hasarın geçerli bir hasar olup olmadığı konusundaki müzakereler ve sigortacılar tarafından yapılması gereken incelemeler de gecikmelerden sayılmayacaktır.
Bu maddenin ilk taslaktan çıkartılmasının asıl nedeni, Birleşik Krallık’taki  Mayıs 2015 seçimlerinin hemen öncesi Parlamento’da yapılan nabız yoklamaları sonucu taslağın orjinal haliyle, yani bahis konusu madde ile birlikte, Parlamento’dan geçemeyeceği idi. Bu nedenle bir yıllık bir gecikme ile 4 Mayıs 2016 tarihinde Insurance Act 2015’i değiştiren “ACT 2016” Kraliyet onayından geçmiş ve 4 Mayıs 2017 itibari ile son haliyle yürürlüğe girmiştir. Sigortalı’nın haksız gecikme sonucu zararlarını talep edebilmesi için tanınan zaman aşımı ise hasarın ödendiği tarihten itibaren bir yıldır. Sigortalılar için önemli bir kazanım olan bu maddenin de eklenmesi ile yeni bir boyut kazanan “Marine Insurance Act 2016” tüm denizcilik sektörüne hayırlı olsun.