Ana sayfa Yazarlar Aret Taşcıyan IUMI 2013

IUMI 2013

0
Deniz Sigortacılığının* uluslararası düzeyde en önemli toplantısı sayılan ve her yıl tekrarlanan  IUMI (International Union of Marine Insurance) bu yıl 15-18 Eylül tarihleri arasında Deniz Sigortacılığının kalbi sayılan Londra’da yapılacaktır.
Bugünkü anlamda IUMI’nin tarihçesi 19 yy’ın sonlarına uzanır. Yelkenli gemilerden buharlı gemilere geçildiği bu dönemde hızla artan deniz ticareti sayesinde Deniz Sigortacılığına olan gerekliliğin arttığı gibi deniz ve kara kargo nakliyat sigortacılığı da aynı ölçüde değer kazanmışdır. Bu döneme gelinceye dek Deniz ve Nakliyat sigortaları genelde mahalli sigorta şirketleri tarafından bölgesel sınırlar içinde kısıtlı kalarak icra edilmiş ve her şirketin, her bölgenin kendine has gelenek ve kanunları çerçevesinde icra edilmiştir. Uluslararası ticaret artınca, bu bölgesellik de doğal olarak uluslararası ticaretin gereksinimlerine cevap verememiş ve yeni sigorta piyasaları eşliğinde uluslararası boyutta sigorta poliçeleri tanzim eden sayısız sigorta şirketi kurulmuştur. Piyasada henüz bir denetim mekanizması bulunmadığından bu şirketler arasındaki  başıbozuk uygulamalar, kıyasıya rekabet ve sigorta şart ve klozlarındaki uyumsuzluklar sigorta sektöründe ciddi sorunlar yaratmış ve bu durum başta müşteriler ve daha da önemlisi bankalar nezdinde ciddi rahatsızlıklar yaratmıştır. Durum böyle olunca, sigorta poliçelerine ve klozlara uluslararası alanda uygulanabilecek standartlar getirilmesi şart olmuştur.
Avrupa’yı oldukça sarsan 1870 Ekonomik Krizi, bilinçsiz rekabet yüzünden mali durumları zaten zayıflamış olan sigorta şirketlerinin bir çoğunun iflas etmesine neden oldu. Işte bu durum İngiltere, Fransa, Almanya gibi geleneksel ülkeleri, uluslararası ticarete belirli normlar getirme hususunda harekete geçirmiş ve Alman Sigortacıları bu hareketin başını çekerek 8 Ocak 1874 tarihinde Berlin’de bilahare IUMI olarak anılacak olan Internationaler  Transport-Versicherungs-Verband’ı kurmuşlardır. Bu hareketin ana gayesi, üye sigortacıların bir araya gelerek sigortacılığın temel çıkarları ile ilgili uluslararası düzeyde bir fikir birliği yaratmak, Nakliyat Sigortalarının uygulamalarında belirli standart ve normlar getirmek ve aynı zamanda da bir denetim mekanizması oluşturmaktı.
IUMI tarihçesine kısaca değindikten sonra gelelim bu yıl yapılacak olan IUMI Konferansı’nın konusuna. Konu, “Nakliyat Sigortacılığına esneklik getirilmesi ve zor şartlar altında sürekliliği koruyabilmek”.
Konferansın ev sahipliğini LMA (Lloyd’s Market Association) ve IUA (International Underwriting Association) yapacaklar.
LMA Lloyd’s bünyesindeki tüm sigortacılara (Lloyd’s Underwriters) profesyonel ve teknik destek sağlayan bir kuruluş. Tüm Lloyd’s Underwriterları ve Lloyd’s bünyesinde Underwriting Agent denilen sigortacılar LMA üyesidirler. LMA bünyesindeki sigortacıların yıllık prim üretimi takriben 24 Milyar Sterlin Pound’dur.
IUA ise Lloyd’s dışında faaliyet gösteren 40 civarinda sigorta şirketinin üyesi olduğu bir yasa ve ticaret örgütüdür.IUA üyelerinin yıllık prim üretimi ise takriben 22 Milyar Sterlin Pound’dur, bu da Londra piyasasının ürettiği toplam sigorta priminin yüzde 48’ini oluşturur. IUA ve LMA birbirini tamamlayan iki ticari örgüt olup her iki örgütün de üyeleri genelde birçok riski beraberce teminat altına alırlar.
IUMI 2013’den çıkacak kararlar önümüzdeki aylarda yapılacak olan Tekne Sigorta yenilemelerini kesinlikle etkileyecektir. Sigorta fiyatlarında vuku bulabilecek olumsuz veya olumlu herhangi bir değişiklik de uzun süreden beri ciddi bir ekonomik kriz içinde olan Denizcilik Sektörü’nü etkileyeceğinden çıkacak kararları hep birlikte sabırsızlıkla bekliyor olacağız.
*Deniz Sigortası ile Denizde tekne, sorumluluk ve Deniz Nakliyatı ile ilgili her türlü sigorta branşı kastedilmektedir. İngilzce karşılığı Marine Insurance.