Şuanda bulunduğunuz yer: Anasayfa » Gündem » Devlet kararname ile savunma şirketi kurdu; Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.

Devlet kararname ile savunma şirketi kurdu; Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu. Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek üzere faaliyette bulunacak. ASFAT A.Ş. siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, Ar-Ge çalışmaları, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek. Askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimi ve modernizasyonu için tesisler inşa edebilecek.

Hazine kaynaklı sermaye 

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanacak esas sözleşmesinin imzalanmasının ardından tescil ve ilan ile faaliyete geçecek. Şirketin sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığı’na ait olacak. Bunun yanında, Hazine Müsteşarlığı’nın ASFAT A.Ş.’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak. ASFAT A.Ş. yönetim kurulunda görev alan kamu görevlilerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılacak.

Başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak olan şirket için, bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. ASFAT A.Ş. iş mevzuatına tabi personel istihdam edilecek. Bunun yanında şirket yabancı personel de çalıştırabilecek. Askeri fabrikalar ve tersanelere ait işletme, makine ve benzeri atıl varlıklar ASFAT A.Ş.’ye kiralanacak ve işletme yetkisi verilecek.

ASFAT A.Ş., yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek amacıyla askeri fabrika ve tersaneler için bakım, idame, yeni alet, ekipman ve taşıt alımı, teknoloji transferi ve altyapı dahil diğer modernizasyon faaliyetlerini yürütebilecek.

Şirket aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla askeri fabrika ve tersaneler ile Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan platform, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerden Bakan onayı ile bedelsiz yararlanabilecek.

Diğerleri hakkında

yazı sayısı : 3053

© 2013 marinedealnews.com Tüm hakları saklıdır.
Yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların tüm hakları MarineDeal News Gazetesi’ne aittir. Yazılı izin olmaksızın hiçbir şekilde yazı, fotoğraf ve illüstrasyonlardan alıntı yapılamaz. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların sorumluluğu ise ilan sahiplerine aittir.

Scroll to top